Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o štátnom jazyku

Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka k novele zákona o štátnom jazyku. Návrh novely pripravilo ministerstvo kultúry. Signatári hromadnej pripomienky navrhujú, aby boli zo zákona o štátnom jazyku vypustené tie ustanovenia, ktoré regulujú používanie štátneho a iných jazykov v nasledovných oblastiach: v masmédiách, na kultúrnych podujatiach, na verejných zhromaždeniach, na pamätníkoch a na pamätných tabuliach, v nápisoch, reklamách a oznamoch určených pre informovanie verejnosti. Používanie jazyka v týchto oblastiach považujeme za vec slobodného rozhodnutia každého používateľa a reguláciu týchto oblastí prostredníctvom zákona o štátnom jazyku za neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry a do slobody prejavu. Ďalej navrhujeme, aby neboli zavedené pokuty ako sankcie za porušovanie zákona o štátnom jazyku. Považujeme za neopodstatnené vynucovať správne používanie štátneho jazyka prostredníctvom finančných pokút. Navrhujeme, aby zo zákona o používaní jazykov menšín nebolo vypustené ustanovenie, podľa ktorého používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom, ako to navrhuje ministerstvo.

Text hromadnej pripomienky je zverejnený na internetovom denníku change|net.sk a pripomienku môžete podporiť i Vy tu.

Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnom jazyku končí v piatok 5. decembra 2008.

Súvisiace informácie: Text hromadnej pripomienky Návrh novely zákona o štátnom jazyku

Signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Dušan Sloboda, editor mesačníka Konzervatívne listy a editor webstránky www.konzervativizmus.sk

Michal Kaščák, hudobník

Kálman Petőcz, politický analytik, bývalý diplomat

Peter Zajac, Občianska konzervatívna strana

Ľuboš Mikuška, právnik

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Marcel Zajac, Bratislava

Peter Osuský, Občianska konzervatívna strana

Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana

Eva Polakovičová, Občianska konzervatívna strana

Svetozár Gavora, Občianska konzervatívna strana

Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana

Jozef Mečiar, SDKÚ-DS

Robert Lifka, Trenčan

Martin Alušic, poslanec mestského zastupiteľstva Ružomberok

Jakub Kratochvíl, geograf, web editor

Ing. Jaroslav Dunaj, manažér kvality a občiansky aktivista, Vráble

Gizella Szabómihály, Čiližská Radvaň

Navigácia