Podporte hromadnú pripomienku proti utajovaniu agrodotácií

Niet pochybností, že o procese zazmluvňovania agrodotácií by malo byť pre verejnú kontrolu k dispozícii toľko údajov, koľko sa len dá.

Viac informácií o znení hromadnej pripomienky nájdete na webe change|net.sk tu. Podporte hromadnú pripomienku aj Vy – a to najneskôr v pondelok 9. januára 2017. Ďakujeme!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov Európskej únie a poskytovania agrodotácií nie je dostatočná. Predkladaný návrh zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie, keďže sa v ňom nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by zvyšovalo transparentnosť prideľovania a čerpania agrodotácií. Dokonca sa navrhuje úplne zakázať poskytovanie akýchkoľvek informácií o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame podpory.

Väčšina finančných prostriedkov na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pochádza z fondov EÚ. Na Slovensku bolo od vstupu do EÚ odhalených viacero káuz netransparentného a neefektívneho využívania dotácií z fondov EÚ, či dokonca korupcie pri rozhodovaní o udelení nenávratných finančných prostriedkov alebo zákaziek z eurofondov.

Nedávno na takého podozrenia poukázal Najvyšší kontrolný úrad SR aj v súvislosti s dotáciami do poľnohospodárstva. „Kontrolná skupina NKÚ nenadobudla primerané uistenie o tom, že vo fáze odborého hodnotenia bol zabezpečený jednotný, odborný, objektívny a transparentný prístup v súlade s európskymi princípmi. Čiže ukázalo sa tam množstvo nedostatkov,“ uvádza sa v protokole z kontroly NKÚ na Poľnohospodárskej platobnej agentúre.

Verejná správa disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované.

Nevidíme žiadny dôvod tieto informácie nezverejňovať. Rovnako nevidíme dôvod utajovať informácie o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame podpory.

V hromadnej pripomienka preto navrhujeme:

  • zverejňovať na internete informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
  • neutajovať informácie o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame podpory.

Viac informácií o znení hromadnej pripomienky nájdete na webe change|net.sk tu. Podporte hromadnú pripomienku aj Vy – a to najneskôr v pondelok 9. januára 2017. Ďakujeme!

Úvodní signatári:
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ondrej Dostál, poslanec NR SR, Občianska konzervatívna strana
Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu
Veronika Remišová, poslankyňa NR SR, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)
Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu
Peter Kunder, Aliancia Fair-play
Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, iniciatíva Na vašej strane
Martin Poliačik, poslanec NR SR, Sloboda a Solidarita
Miroslav Beblavý, poslanec NR SR
Matej Hruška, Nadácia Zastavme korupciu
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska
Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Dávid Nagy, Strana maďarskej komunity (SMK)
Radovan Kazda, vydavateľ denníka Odpady-portal.sk
Jakub Nedoba, Mladí liberáli
Šimon Jeseňák, Mladí konzervatívci
Pavel Nechala, advokát, spolupracovník Transparency International Slovensko

Navigácia