Podporte hromadnú pripomienku proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo navrhuje zrušiť rovnú daň, zvýšiť daňové zaťaženie lepšie zarábajúcich fyzických osôb aj všetkých právnických osôb a obmedziť využívanie tzv. paušálnych výdavkov živnostníkmi a všetkými samostatne zárobkovo činnými osobami.

Znižovanie deficitu zvýšením daní nie je žiadne šetrenie. Vláda sa rozhodla, že namiesto šetrenia na sebe ešte viac uberie ľuďom z ich vlastníctva. Ľudia budú musieť viac platiť za nadmerné výdavky a rozpočtovú nezodpovednosť v minulosti i v súčasnosti. Je len ilúzia myslieť si, že vyššími daňami je možné udržateľne znižovať deficity verejných financií, a to bez negatívnych dôsledkov na ekonomickú aktivitu. Vyššie zdaňovanie nerieši podstatu kumulovaných deficitov a prináša dlhodobé negatívne dôsledky na ľudí, prosperitu a produktívnu zamestnanosť. Vyššie dane viac zaťažia ľudí, znížia im disponibilné príjmy, možnosti pre úspory a investície, obmedzia ich rozhodnutia a ekonomické kalkulácie, znížia motiváciu podnikať, pracovať a byť ekonomicky aktívny. Následkom bude i zníženie životného štandardu ľudí a ekonomického rastu, ako i budúce nižšie príjmy z daní.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme upraviť pripravovanú novelu tak, aby nedošlo k zvýšeniu daňového zaťaženia ľudí, ani podnikateľských subjektov a aby ostala zachovaná rovná daň.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju najneskôr počas utorka 4. septembra 2012 piatka 14. septembra 2012 (dôvody predĺženia lehoty tu) nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Úvodní signatári hromadnej pripomienky:

Mikuláš Knapp, Aliancia živnostníkov a slobodných povolaní
Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI)
Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka
Zuzana Zimenová, noveskolstvo.sk
Juraj Petrovič, predseda Programovej rady OKS
Martin Mlýnek, podpredseda OKS
Ivan Kuhn, podpredseda OKS
Silvester Bizoň, kancelár OKS
Ronald König, OKS
Dušan Sloboda, KI
Radovan Kazda, KI
Michal Novota, konzultant, spolupracovník KI
Peter Pažitný, výkonný riaditeľ Health Policy Institute a člen CEE Health Policy Network

Navigácia