Podporte hromadnú pripomienku za dôslednejšie uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“

V hromadnej pripomienke navrhujeme rozšíriť uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“ na ďalšie informácie, ktorými štát disponuje. Ak štát má nejakú informáciu k dispozícii, nemá ju vyžadovať od občanov alebo právnických osôb, ale má si ju vyhľadať v rámci vlastných informačných systémov. Podporte hromadnú pripomienku počas štvrtka 23. novembra 2017 na portáli change|net.sk tu. Ďakujeme!

Cieľom predloženého návrhu zákona o správnom poriadku je zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov na základe tzv. princípu „jedenkrát a dosť“. Vítame tento návrh ako dôležitý krok správnym smerom. Sme však presvedčení, že návrh môže ísť ešte ďalej.

Navigácia