Podporte petíciu k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová

Jedným z prvých výsledkov Novembra 1989 sa stala nezávislosť akademickej pôdy a sloboda bádania, demokratizácia Slovenskej akadémie vied a prijatie zákona o vysokých školách, ktorý ich zbavil otrockej závislosti od štátnej moci a jej ideológie. Akademická obec si v rokoch 1994 – 1998 v zápase s vtedajšou štátnou mocou svoje slobody ubránila. V poslednom čase sme však svedkami diskreditácie akademickej obce priamo z jej vnútra a na jej pôde, aká nemá po roku 1989 obdoby. Dekan Lekárskej fakulty UK Peter Labaš vypracoval na požiadanie Generálnej prokuratúry SR v kauze Hedvigy Malinovej verejne spochybnený znalecký posudok. Odmietol však dať verejnosti odpovede na jasne a verejne položené otázky. Preto sa obraciame s petíciou priamo na Generálnu prokuratúru SR a žiadame ju, aby:

1) preskúmala Znalecký posudok dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. (Číslo spisu IV/1 GPt 234/07) týkajúci sa napadnutia Hedvigy Malinovej dňa 25.8.2006 a preverila všetky podozrenia, týkajúce sa porušení zákona, nedostatkov a pochybení pri príprave tohto posudku,

2) preverila, akým spôsobom sa na príprave posudku podieľali osoby, ktoré sú na str. 30 posudku uvedené, že „na posudku spolupracovali“,

3) v prípade, že vyššie uvedený postup potvrdí podozrenia o pochybeniach pri príprave posudku, nebrala jeho obsah do úvahy v predmetnom prípade.

Petičný výbor:

Egon Gál, filozof,

Martin Mojžiš, fyzik,

Peter Zajac, literárny vedec,

Ondrej Dostál, sociológ

Bratislave dňa 3. novembra 2009


Podporte túto petíciu svojím podpisom i Vy! Petičný hárok nájdete tu (formát .DOC).


Navigácia