Podporte protest proti umiestneniu pamätnej tabule Gustávovi Husákovi

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka schválilo umiestnenie pamätnej tabule Gustávovi Husákovi, generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezidentovi Československej socialistickej republiky. Návrh inicioval tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozef Artim. Pamätná tabuľa má byť umiestnená na budove miestneho úradu Dúbravky a má byť zaradená medzi miestne pamätihodnosti Dúbravky. Vyjadrujeme svoj hlboký nesúhlas s rozhodnutím dúbravského zastupiteľstva.

Gustáv Husák bol vrcholným predstaviteľom totalitného komunistického režimu, aktívne sa podieľal na likvidácii demokratického systému po 2. svetovej vojne a po roku 1968 sa stal symbolom normalizácie. Komunistický režim bol zločineckým režimom, ktorý nerešpektoval základné ľudské práva, prenasledoval a postihoval ľudí pre ich presvedčenie a vieru a popieral politické a ekonomické slobody a demokratické princípy usporiadania spoločnosti. Pamätná tabuľa jednému z najvýznamnejších komunistických politikov je zo strany predstaviteľov dúbravskej samosprávy prejavom snahy glorifikovať komunistický režim a zľahčovať jeho zločiny pod zámienkou preukazovania úcty svojmu rodákovi.

Umiestnenie pamätnej tabule Gustávovi Husákovi by sme považovali za urážku všetkých obetí komunistického režimu, ľudí, ktorých tento režim pripravil o život, väznil alebo inak prenasledoval. Bol by to zároveň prejav neúcty voči všetkým ostatným občanom, ktorým komunistický režim na štyri desaťročia znemožnil normálny život v slobodnej a demokratickej spoločnosti. Vyzývame preto miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka, aby svoje rozhodnutie prehodnotilo a zrušilo uznesenie o umiestnení pamätnej tabule Gustávovi Husákovi.

Protest je zverejnený i na internetovom denníku change|net.sk a môžete ho podporiť i Vy tu.

Úvodní signatári protestu:

Ondrej Dostál, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za OKS

Gabriela Smolíková, spolueditorka publikácie Zločiny komunizmu na Slovensku

František Mikloško, spolueditor publikácie Zločiny komunizmu na Slovensku, poslanec NR SR za KDS

Viliam Klimáček, dramatik

Patrik Dubovský, Ústav pamäti národa

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Tatár, zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (OKS)

František Šebej, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka (OKS)

Ivan Bútora, nezávislý poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Jaroslav Daniška, redaktor týždenníka .týždeň

Jozef Majchrák, redaktor týždenníka .týždeň, obyvateľ Dúbravky

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Zajac, predseda OKS

Vladimír Palko, poslanec NR SR za KDS

Pavol Minárik, poslanec NR SR za KDS

Rudolf Bauer, poslanec NR SR za KDS

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, obyvateľ Dúbravky

Marcel Zajac, obyvateľ Karlovej Vsi

Marián Geišberg, herec

Mediálne výstupy:

10. december 2008

SME.sk: Na počesť Gustávovi (návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Dúbravka)

Navigácia