Podporte vyhlásenie proti extrémizmu a národnostnej nevraživosti

Extrémizmus akéhokoľvek druhu poškodzuje nás všetkých.

Najnebezpečnejší je extrémizmus, rozdúchavaný politickými elitami, ako je to v prípade nacionalistického podnecovania národnostnej nevraživosti, ktorej priamym dôsledkom sú násilné činy, akých sme dnes svedkami. Tak ako nestačí požiar hasiť, ale treba mu predchádzať, nestačí národnostnú nevraživosť len odsúdiť, ale treba jej zamedzovať už v zárodku. Najväčšiu zodpovednosť majú v zápase s extrémizmom a národnostnou nevraživosťou politické elity.

Rozdúchanie nacionalistických vášní politickými elitami vedie priamo k násiliu – ich príklad určuje významným spôsobom postoje verejnosti. Diskredituje nielen tých, čo nacionalistické vášne rozdúchavajú, ale nás všetkých, doma i v zahraničí. Ako skutočným vlastencom nám záleží na dobrej vnútornej klíme v krajine a na medzinárodnej povesti Slovenskej republiky.

Vyzývame politické elity, médiá a všetkých zodpovedných občanov, aby extrémizmus a národnostnú nevraživosť už v zárodku vytesňovali za hranicu spoločenskej prijateľnosti. Nechceme sa vracať do obdobia, keď bolo verbálne podpaľačstvo súčasťou vládnej politiky a doviedlo Slovensko do medzinárodnej izolácie!

Peter Zajac, Ján Štrasser, Fedor Gál, Egon Gál, Alta Vášová, Milan Šútovec, Ingrid Hrubaničová, Andrej Bán, Ondrej Dostál, Eva Fifíková, Daniel Hevier, Juraj Kušnierik, Richard Rybníček

Vyhlásenie môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia