Podporte výzvu k voľbe predsedu Ústavu pamäti národa

Na čele ÚPN by mal stáť človek s jasným a vyhraneným postojom k totalitným režimom na Slovensku.

Národy, ktoré nepoznajú svoju vlastnú históriu, nemajú šancu sa z nej poučiť a z neznalosti často opakujú tie isté chyby. Ústav pamäti národa (ÚPN) je práve preto pre ďalší vývoj Slovenska životne dôležitou inštitúciou. Sme presvedčení, že je potrebné odmietnuť všetko, čo by mohlo znížiť jeho význam, či autoritu v slovenskej spoločnosti. Je dobré uvedomiť si to v čase, keď si pripomíname výročie Slovenského národného povstania, ktoré je jedným z kľúčových historických momentov odporu našej krajiny proti vojnovému totalitnému režimu a onedlho aj výročie Novembra 1989, ktorý sa stal medzníkom v boji proti druhému totalitnému režimu v dejinách Slovenska dvadsiateho storočia.

Za zvlášť nebezpečné považujeme vyjadrenia predsedu ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara o zbytočnosti ÚPN a snahu o postupnú likvidáciu ÚPN krátením zdrojov alebo presunom pod SAV. Očakávame, že všetci demokratickí politici takéto snahy jednoznačne odmietnu. Poslanci NR SR budú v blízkej budúcnosti voliť nového predsedu Správnej rady ÚPN. Sme presvedčení, že by sa ním mal stať človek, ktorý má jasný a vyhranený vzťah k obom totalitným režimom existujúcim na území Slovenska v 20. storočí.

Úlohou ÚPN je budovanie historickej pamäte národa a vysporiadanie sa s dedičstvom vojnového slovenského štátu i komunistického režimu. Na jeho čele by mal stáť niekto, kto je zároveň človekom 29. augusta 1944 aj 17. novembra 1989. Takým bol prvý šéf ÚPN Ján Langoš. Jeho morálna integrita, celoživotný zápas za slobodu a jasné odmietanie oboch totalít nastavujú vysokú latku pre posudzovanie jeho nástupcu.

Sme presvedčení, že novým šéfom ÚPN by sa mal stať odborník zvnútra ústavu a človek s vysokým morálnym kreditom, ktorý bude zárukou pokračovania v započatom diele ÚPN. Je neprijateľné, aby funkciu šéfa ÚPN zastával niekto, kto akýmkoľvek spôsobom prejavoval sympatie k jednému alebo druhému totalitnému režimu.

Preto vyzývame poslancov NR SR, aby svojím hlasovaním odmietli kandidátov, ktorí svojimi životnými postojmi a činmi v minulosti nevyjadrili jasný antikomunistický a antifašistický postoj a ktorí nemajú dostatočné odborné a osobnostné predpoklady pre vedenie tejto inštitúcie.

Dedičstvo Jána Langoša si zaslúži dôstojného a odborne fundovaného nástupcu, ktorý bude s rovnakým zaujatím a vervou pracovať na odkrývaní tienistých stránok našej minulosti.

Výzvu môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu.

Obrazovú správu, ktorú k téme výzvy k voľbe predsedu Ústavu pamäti národa pripravila spravodajská televízia TA3, nájdete vo videoarchíve TA3 tu.

Navigácia