Podporte zachovanie asignácie 2% z Vašich daní!

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o dani z príjmov v ktorej Ministerstvo financií SR navrhuje zrušenie 2 % asignácie právnických osôb, zvýšenie spodnej hranice asignovanej dane z 20 na 250 Sk a zrušenie nezdaňovania príjmov do 300 tis. Sk. plynúcich z činnosti neziskových organizácií.

Hromadnou pripomienkou sa v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády rozumie pripomienka (v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona), ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie. V prípade ak sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo minimálne 500 právnických a fyzických osôb sa so zástupcami verejnosti musí uskutočniť rozporové konanie.

Hromadnú pripomienku môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia