Podujatia konané v predvečer Dňa ľudských práv

spoluorganizovali

dňa 9. decembra 2008 v Bratislave

v predvečer

Dňa ľudských práv

sériu na seba nadväzujúcich podujatí.

Program:

9. december 2008, od 13.00 hod., Pálffyho palác, Zámocká ul. 47, Bratislava

Na akcii pod názvom Žijeme v spoločnej krajine zahrali a zaspievali Živé kvety, Vlasta Třešňák a Sváťa Karásek. S krátkymi príhovormi k téme ľudských práv vystúpili slovenskí a maďarskí intelektuáli. Prezentované bolo i vyhlásenie, ktorého znenie nájdete tu.

Výstupy:

Audiozáznam príspevku Juraja Kušnierika vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam príspevku Petra Zajaca vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam príspevku Jozefa Hašta vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam príspevku Gabriely Smolíkovej vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam príspevku Lászla Szigetiho vo formáte .ASF spustiť tu. Audiozáznam príspevku Zory Bútorovej vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam Vyhlásenia s menoslovom úvodných signatárov vo formáte .ASF spustiť tu.

 

9. december 2008, od 16.30 hod., Ortodoxná synagóga, Heydukova ul. 11, Bratislava

Pár slov k téme ľudských práv povedal rabín Baruch Myers a Fedor Gál, zahral Jozef Lupták a rabín Baruch Myers.

9. december 2008, od 18.00 hod., kostol Cirkvi bratskej, Cukrová ul. 4, Bratislava

Nad ľudskými právami a ich súvisom s judeo-kresťanskou tradíciou sa zamyslel kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, farár Českobratskej cirkvi evanjelickej Sváťa Karásek, pesničkár Vlasta Třešňák a hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Jaroslav Franek. Sváťa Karásek, Vlasta Třešňák a detský spevácky zbor Kvapôčky zahrali a zaspievali.

9. december 2008, od 20.00 hod., kníhkupectvo Artfórum, Kozia ul. 20, Bratislava

Fedor Gál za asistencie Petra Zajaca, Vlastu Třešňáka a Sváťu Karáska uviedol svoju knihu Krátká dlouhá cesta.

Všetky uvedené podujatia moderoval Juraj Kušnierik, zástupca šéfredaktora týždenníka .týždeň.

Navigácia