Pozvánka na uvedenie knihy Petra Smolíka

KI Vám dáva do pozornosti uvedenie knihy Petra Smolíka Tak dovidenia, dobre?, ktorú organizujú OZ Hlbiny a Vydavateľstvo Michala Vaška dňa 27. septembra 2010 od 17.00 hod. v Mirbachovom paláci Na Františkánskom námestí 11 v Bratislave.

Navigácia