Pozvánka: Premietanie a diskusia k filmu The Soviet Story

Zväčšiť plagát tuKI Vám dáva do pozornosti premietanie a diskusiu k filmu The Soviet Story, ktoré organizujú EuroCINE a EU-Russia Centre, a ktoré sa bude konať dňa 21. októbra 2008 o 18.30 hod. na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (ul. Odbojárov 10/A, miestnosť č. 21).

Diskutovať o filme prídu:

JUDr. Ján Čarnogurský, právnik a predseda Slovensko-ruskej spoločnosti,

PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Vstup na premietanie aj diskusiu je bezplatný. Film bude uvedený v pôvodnom anglicko-rusko-lotyšskom znení s českými titulkami.

O filme:

Kontroverzný dokumentárny film The Soviet Story je dielom mladého lotyšského režiséra Edvinsa Šnoreho a skúma spoločné črty nacistického a sovietskeho režimu pred a počas druhej svetovej vojny. Film sa okrem iného venuje spolupráci Gestapa a NKVD, stalinským čistkám, veľkému hladomoru na Ukrajine, katyňskému masakru, masovým deportáciám a lekárskym experimentom v sovietskych gulagoch. Film vyvolal v Rusku búrlivé reakcie, ktoré vyústili do pouličných bojov a verejného spálenia režisérovej podobizne pred lotyšskou ambasádou v Moskve.

Viac o podujatí a filme nájdete na:

Dopravné spojenie: Na FSEV UK so sídlom na ul. Odbojárov 10/A sa dopravíte autobusmi č. 39, 61, 63, 74, 78 a trolejbusmi č. 204 a 212 na zastávku pri zimnom štadióne. Budova FSEV UK sa nachádza vo dvore pri lekárni.

Navigácia