Proměna Revue Politika v internetový magazín

Revue Politika online

Revue Politika je politicko-společenská revue brněnského Centra pro studium demokracie a kultury (CDK) přímo navazující na samizdatový časopis Střední Evropa – brněnská verze z let 1988-1989 a na časopis Revue Proglas, který vycházel mezi lety 1990-2002. CDK vydává Revue Politika (Revue Proglas) od roku 1994.

Počínaje rokem 2009 je revue k dispozici výhradně v elektronické podobě na www.revuepolitika.cz.

Redakce se hlásí ke konzervativně-liberálním názorovým pozicím a jejím cílem je podílet se na zprostředkovávání diskuse o aktuálních společenských, politických a kulturních problémech. Do revue přispívají přední domácí i zahraniční autoři (vědci, publicisté, politici, spisovatelé), jsou zde pravidelně publikovány aktuální politické analýzy a úvahy, rozhovory a studie a překlady nejzajímavějších statí ze zahraničních periodik.

Šéfredaktor/Výkonný redaktor:

Ondřej Krutílek

Redakční rada:

Stanislav Balík, Tomáš Břicháček, Hynek Fajmon, Iveta Frízlová, Jan Klusáček, Petra Kuchyňková, František Mikš (předseda), Josef Mlejnek jr., Bohumil Pečinka, Ondřej Šlechta

Navigácia