Ruže pre Hedvigu

Vážený pán predseda vlády,

na začiatku Vašej vlády v lete 2006 ste sa okrem Róberta Kaliňáka a Jána Packu aj Vy verejne vyslovili ku kauze študentky Hedvigy Malinovej, a to spôsobom, aký nemá v slobodnej spoločnosti obdoby. Samo osebe sa ani raz po roku 1989 nestalo, aby sa predseda vlády, minister vnútra a policajný prezident zamiešali do otvoreného vyšetrovania ku kauze jednoduchej študentky, sťažujúcej sa, že bola zbitá, zrejme z národnostných motívov.

Vaším jediným dôvodom bolo, že ste tým na verejnosti chceli legitimizovať ako bezúhonného člena Vašej vlády Slovenskú národnú stranu Jána Slotu. Tým ste za ňu nielen Vy osobne prevzali vládnu zodpovednosť, ale ste ju aj pustili z reťaze. Táto strana si suverenitu Slovenskej republiky a účasť vo vláde vyložila ako návod na ničím neospravedlniteľnú činnosť od bezuzdného rozkrádania po odsúdeniahodný, hrubokoží rasizmus. To všetko delegitimizuje celú Vašu vládu.

Sme presvedčení, že tohtoročný Deň matiek je na konci Vašej vlády najlepšou príležitosťou, ako sa Hedvige Malinovej ospravedlniť práve ako matke. Materstvo má v slovenskej kultúre osobitné postavenie a je nielen výrazom úcty voči tým, čo tvoria tmel našich rodín a základ výchovy našich detí, ale prostredníctvom mariánskeho kultu aj najhlbšou súčasťou našej národnej kultúrnej pamäte.

Vieme, že ste citlivý na všetko, čo sa dotýka ľudských, a menovite Vašich osobných emócií. My od Vás nechceme súdnu satisfakciu, ani hlučné verejné ospravedlnenie a finančný postih v miliónovej výške. Chceme od Vás len to, aby ste ako manžel matky a otec syna venovali matke Hedvige Malinovej tri kytice ruží, ktoré sme Vám priniesli. Tým by sa tohtoročný Deň matiek mohol stať symbolickým dňom Kytice pre Hedvigu a výrazom Vášho pozitívneho vzťahu k matkám a osobitne k Hedvige Malinovej-Žákovej ako aj jasného odmietnutia nacionalizmu a rasizmu.

S pozdravom

Signatári výzvy Ruže pre Hedvigu

Ondrej Dostál
Egon Gál
Jozef Hašto
Ľuboš Kubín
Martin Mojžiš
Peter Zajac

V Bratislave dňa 6. mája 2010.

Navigácia