Správa o priebehu udalostí na Hodžovom námestí počas protestu za ľudské práva v Číne

Spustiť videoSpráva predložená Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien 24. júna 2009

Vážené poslankyne, vážení poslanci NR SR,

Cieľom správy, ktorú Vám my, zástupcovia dolupodpísaných mimovládnych organizácií predkladáme, je čo najdetailnejšie a najobjektívnejšie informovať o udalostiach, ktoré sa odohrali na Hodžovom námestí dňa 18. júna 2009 a o tom, čo im predchádzalo.

18. júna 2009 sme sa stali svedkami niečoho, o čom sme si mysleli, že sa v slobodnej a demokratickej spoločnosti nemôže stať. Slovenské bezpečnostné zložky zlyhali v ochrane svojich občanov a hodnôt, ktoré sme si pred 20 rokmi spoločnými silami vybojovali. Bolo porušené právo občanov slobodne vyjadriť svoj názor a slobodne sa zhromažďiť. Na Hodžovo námestie sme neprišli demonštrovať proti Číne ani proti Číňanom. Prišli sme vyjadriť nesúhlas s porušovaním ľudských práv komunistickým režimom, ktorý aj nám zväzoval ruky a ústa a zabraňoval postaviť sa na obranu pravdy a spravodlivosti. Vážime si čínsky ľud a Čínu, ktorá svet obohatila v mnohých oblastiach. Považujeme však za našu povinnosť upozorniť na porušovanie ľudských práv v tejto najľudnatejšej krajine sveta. K tomu istému sme vyzvali 15. júna našim listom aj troch najvyšších ústavných činiteľov (viac tu). Vyzvali sme ich, aby pripomenuli čínskemu prezidentovi naše pocity, keď sme sa stali slobodnými, aby ho vyzvali k úcte voči čínskemu ľudu. Ako sme mali možnosť presvedčiť sa, Čína však pre nich zosobňuje len výhodného ekonomického partnera a nie konkrétnych ľudí, ktorí každý deň čelia represiám zo strany komunistického režimu a ktorí si zaslúžia našu pomocnú ruku.

Podľa pozorovaní získaných na mieste, podľa analýz videí či fotografií, ktoré vznikli počas demonštrácie na Hodžovom námestí, sme presvedčení o tom, že konanie a správanie sa slovenských policajných zložiek bolo určované a koordinované s oficiálnymi zložkami ČĽR a zamestnancami čínskej ambasády v Bratislave. Vnímame to ako hrubé porušenie suverenity štátu a absurdný príklad ignorancie voči hodnotám, ktoré sme si pred dvadsiatimi rokmi spoločnými silami vybojovali. Za toto protiprávne konanie nesie podľa nášho názoru plnú zodpovednosť Ministerstvo vnútra SR. Príslušníci Policajného zboru SR, ktorí sa nachádzali na Hodžovom námestí, mali veľmi jasné pokyny rešpektovať Číňanov zhromaždených pred Prezidentským palácom a disponovali klamlivou informáciou, že čínske spolky na Slovensku a radoví Číňani mali toto zhromaždenie riadne ohlásené, zatiaľ čo slovenskí demonštranti nie. Nasvedčujú to viaceré dôkazy, ktoré Vám predkladáme nižšie.

Fakt, že ani jedna strana nemala riadne ohlásené zhromaždenie na Hodžovom námestí, neznamená, že obidve strany a individuálni slovenskí občania, nemali právo prísť na zhromaždenie ohlásené Kanceláriou prezidenta SR. Dňa 10. júna 2009 o 15.15 h totiž prijal Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia, ktoré oznámil Ondrej Dostál a ktoré sa malo uskutočniť 18. júna 2009 od 9.00 h do 20.00 h a dňa 19. júna od 9.00 h do 12.00 h za účelom podpory ľudských práv v Číne na Hodžovom námestí v Bratislave. Dňa 11. júna 2009 ale správny orgán po preverovaní údajov uvedených v oznámení zistil, že zhromaždenia sa majú konať na rovnakom mieste a v rovnaký čas, kde sa má konať zhromaždenie oznámené ešte 22. mája 2009 Kanceláriou prezidenta SR za účelom využívania priestoru Hodžovho námestia pre zahraničnú návštevu prezidenta SR a pre svojich zamestnancov. Proti tomuto rozhodnutiu mimovládne organizácie podali opravný prostriedok na Krajský súd v Bratislave, ten v zákonnom stanovenej trojdňovej lehote (Zákon o zhromažďovacom práve) nerozhodol a stanovil pojednávanie na 25. júna 2009.

Predkladáme Vám dôkazy pre naše tvrdenia, ktoré sme zozbierali. Na mieste udalostí vzniklo množstvo foto a videomateriálu, ktorý bol odvysielaný slovenskými a zahraničnými médiami a uverejnený v slovenskej tlači následne a opakovane po udalostiach a ktorý jasne ukazuje vinníkov udalostí i neadekvátne konanie zo strany polície či ich kolegiálnu komunikáciu s osobami čínskeho pôvodu v čiernych oblekoch (viac napr. tu).

Zástupcovia mimovládnych organizácií a ďaľšie osoby sa 18. júna nachádzali na Hodžovom námestí a priľahlej Banskobystrickej ulici, kde mali riadne ohlásené celodenné zhromaždenie, od samého rána. Upozorňovali širokú verejnosť a okoloidúcich transparentmi na porušovanie ľudských práv v Číne. Zhromaždenie na Hodžovom námestí bolo zakázané od 12.00 h a jeho zvolávateľ Ondrej Dostál ho v súlade so zákonom v presne stanovenom čase ukončil. Následne pozval všetkých občanov, aby prišli na zhromaždenie zvolané Kanceláriou prezidenta SR, ako bolo spomenuté vyššie.

Približne o 13.00 h na Hodžove námestie dorazila skupina asi 80 osôb čínskej národnosti v červených šiltovkách (vrátane tridsiatich detí) a asi tridsať mužov oblečených v čiernych oblekoch, ktorí ich koordinovali a komunikovali s príslušníkmi slovenskej polície.

Približne o 14.00 h, hodinu pred príchodom čínskeho prezidenta, vyzvali príslušníci slovenskej polície všetkých, ktorí stáli na Hodžovom mámestí, aby sa stiahli za zábrany, ktoré boli rozmiestnené pred Prezidentským palácom od skorého rána. Niektorých čínskych prívržencov prezidenta v červených šiltovkách však polícia nechala pred zábranami spolu s mužmi v čiernych oblekoch. Tí priamo dávali pokyny slovenským policajtom, aby posunuli napríklad vozidlo pred slovenských demonštrantov stojacich v blízkosti zástavky MHD a znemožnili výhľad na ich transparenty, či aby ich vysunuli z tejto zástavky posunutím zábran. Slovenská polícia realizovala odporúčania a príkazy mužov v čiernych oblekoch.

Podľa nášho pozorovania boli radoví Číňania prítomní na uvítaní prezidenta organizovaní do niekoľkých skupín pozdĺž celých zábran pred Prezidentským palácom. Každá skupina mala koordinátorov (minimálne dvoch), ktorí im nariaďovali počas zhromaždenia presúvať sa s veľkými červenými uvítacími transparentmi pred plagáty slovenských demonštrantov. Niekoľkokrát sa slovenským demonštrantom pokúsili tak muži v čiernom, ako aj osoby čínskeho pôvodu v červených šiltovkách vytrhnúť ešte zložené plagáty, či transparenty v znení Sloboda Číne, Rešpektujte ľudské práva, Falun Gong je dobrý.

„Dvaja muži v čiernom obleku a jeden veľmi aktívny Číňan v červenej šiltovke ma začali naháňať ešte so zloženým transparentom Sloboda pre Čínu a snažili sa mi ho vytrhúť. Polícia stála nehybne za zábranami a keď som policajta upozornila, že by mal zasiahnuť, s úsmevom kývol plecom. Vtedy som si uvedomila, že to nemusí skončiť dobre. Agresivita čínskych prívržencov začala narastať a neustále sme bez odozvy upozorňovali slovenských policajtov na to, ako nám strhávajú plagáty a ničia nám ich,“ popísala udalosti Gabriela Šuvadová z OZ Človek v ohrození.

„Po približne piatich minútach držania transparentu ma napadol päsťou do chrbta urastený Čínan a v momente keď som padal na zem, tento muž mi transparent vytrhol a utekal okolo viacerých policajtov priamo do „bezpečnostnej zóny“ za zábrany, kde ho pred očami príslušníkov polície a veliteľmi zásahu roztrhal a odhodil. Kričal som „polícia“ a „pomoc“, krádež”, ale žiadny člen PZ SR o tento problém neprejavil záujem. Keď som dobehol k zábranám, za ktoré ma ďalej nepustili a ktoré spomínaný Číňan prešiel bez problémov, útočníka som identifikoval a radový príslušník o tom informoval svojho veliteľa. Ten však len pokrútil hlavou a nejasne gestikuloval a tak som dostal len zvyšky transparentu, ktoré sa našli v koši. Číňana, ktorý ma napadol som neskôr videl v rozhovore s viacerými príslušníkmi PZ SR, ktorý by som charakterizoval ako kolegiálny vo vnútri „bezpečnostnej zóny,““ popísal konanie polície Peter Weisenbacher z Amnesty International Slovensko.

„Stál som na Hodžovom námestí hneď pri zábranách, keď prišla skupinka Číňanov v červených šiltovkách a na pokyn čínskych mužov v čiernom, ktorí sa pohybovali v „bezpečnostnej zóne“ umiestnili predo mňa veľký červený transparent. Keď som ho posunul, aby som mohol filmovať, tak vedľa stojaci policajt, ktorý všetko videl, ma napomenul, aby som ten transparent nechal tak. Muži v čiernom pritom jasne (bez potrebnosti znalosti čínštiny) dávali mužom v červených šiltovkách pokyny, aby ten transparent držali napnutý predo mnou. Následne som bol obvinený policajtom, že provokujem a ten odišiel z miesta a nechal Číňanov rozprestrieť transparent tak, aby som cez neho nemohol filmovať. O dve minúty neskôr prišiel policajt, ktorý tvrdil, že Číňania tu majú ohlásené zhromaždenie a vytiahol papiere (na ktorých mal zrejme zoznam ulíc a lokalít, v ktorých boli oznámené zhromaždenia čínskymi spolkami). Snažil sa nájsť informáciu o tom, že Číňania majú aj tu „povolené“ zhromaždenie. Po chvíli však papier zložil a tvrdil, že aj tu to majú ohlásené, ale na moju výzvu, aby mi to ukázal tak neurobil a odišiel,“ takto vnímal spoluprácu slovenskej polície a mužov v čiernom Ivan Kuhn z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Podobné strkanice, fyzické útoky na slovenských demonštrantov a krádeže plagátov či transparentov čínskymi účastníkmi zhromaždenia, zvyšovali napätie medzi obidvoma skupinami. Toto napätie a nesprávne vyhodnotenie situácie zo strany slovenskej polície viedlo približne 30 minút pred plánovaným príchodom čínskeho prezidenta k predvedeniu 5 slovenských občanov, menovite Michala Havrana, Ondreja Dostála, Róberta Mihályho, Radoslava Herdu a Petra Fischera.

Po týchto udalostiach a po tom, ako bolo zrejmé, že situácia na Hodžovom námestí sa vymkla spod kontroly slovenskej polícii a dianie mali v rukách muži v čiernom a osoby čínskej národnosti, sa polícia rozhodla, na pokyn starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Andreja Petreka, vytlačiť obidve skupiny mimo tohto priestoru. Slovenskí demonštranti sa presunuli na ulicu Banskobystrickú, kde mali povolenie na celodenné zhromaždenie, s nimi sa však presunuli aj Číňania. Až približne po pol hodine presviedčania slovenskej polície zo strany zvolávateľa zhromaždenia Mareka Tatarka z hnutia Falun Gong sa polícia rozhodla vytlačiť čínskych demonštrantov aj z Banskobystrickej ulice, na ktorej sa konalo riadne oznámené zhromaždenie Falun Gongu. Neskôr sa väčšina Číňanov v červených šiltovkách stiahla aj z ulice Banskobystrickej a organizovane autobusom opustili Bratislavu. Fakt, že slovenská polícia opakovane umožnila obidvom skupinám stretnúť sa, že umožnila, aby sa prípadné potýčky zopakovali, je ďaľším dôkazom toho, že dianie na Hodžovom námestí a okolo Prezidentského paláca nemala plne pod kontrolou.

Tieto udalosti, tak ako sme ich videli a popísali, logicky vedú k viacerým otázkam, ktoré by mali byť zodpovedané slovenskej verejnosti a obetiam útokov zo strany Číňanov. Jednou z nich je, kto boli muži v čiernych oblekoch, ktorí koordinovali dianie na Hodžovom námestí so slovenskou políciou. V prvej fáze vyšetrovania minister vnútra poprel, že sa pred Prezidentským palácom nachádzali zamestnanci čínskej ambasády, neskôr potvrdil, že podľa informácií priamo z čínskej ambasády v Bratislave boli na Hodžovo námestie povolaní aj diplomati zo susedných krajín. Domnievame sa, že pre potvrdenie alebo vyvrátenie nášho názoru, že aj oni aktívne zasahovali do potýčok a vyvolávali ich, je nevyhnutná ich presná identifikácia. V prípade, že sa potvrdí ich účasť na spomínaných aktivitách, žiadame, aby Ministerstvo zahraničných vecí SR vyvodilo proti týmto osobám náležité dôsledky. Myslíme si tiež, že je nanajvýš potrebné, aby Ministerstvo vnútra SR objasnilo slovenskej verejnosti, aké pokyny dostali príslušníci slovenskej polície pred ich rozmiestnením na Hodžovom námestí a teda rozkazy a inštrukcie ktorých osôb čínskej národnosti mali vykonávať. Konanie polície sa nemôže obmedzovať len na udržanie verejného poriadku. Jej úlohou je aktívne spolupôsobiť pri ochrane základných práv a slobôd medzi ktoré patrí aj sloboda prajavu a zhromažďovania. Od týchto hodnôt sa nemôžeme odvracať alebo ich považovať za niečo samozrejmé ale je nutné chrániť ich a naďalej obhajovať.

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Gabriela Šuvadová, OZ Človek v ohrození
Marek Tatarko, Slovenská asociácia Falun Gong
Peter Weisenbacher, Amnesty International Slovensko

V Bratislave dňa 24. júna 2009

Mediálne výstupy: 24. jún 2009

SME: Za Číňanov chcú odvolať Kaliňáka

TA3: Opozícia uvažuje o odvolaní ministra Kaliňáka z funkcie

STV: Opozícia uvažuje o odvolaní R. Kaliňáka

TA3: Koalícia porazila čínske Kung-fu

25. jún 2009

SME.sk/TASR: O zákonnosti zákazu zhromaždenia pri návšteve čínskeho prezidenta rozhodnú v júli

26. jún 2009

SME: Gašparovič má deň otvorených dverí, prišli aj muži v čiernom

Pravda.sk/ČTK/SITA: Aktivisti sa pýtajú, kto boli muži v čiernom. Gašparovič ich ignoruje

webnoviny.sk/SITA: Aktivisti u prezidenta chcú vedieť kto boli čínski muži v čiernom

27. jún 2009

SME: Robert Kaliňák: Muži s vysielačkou mohli byť aj kozmonauti

29. jún 2009

.týždeň: Video: Ondrej Dostál a Ivan Kuhn: Kto boli muži v čiernom?

Navigácia