Svedectvo z pekla

V nedeľu 28. apríla uplynylo 75 rokov od okamihu, kedy po strastiplnom úteku v židovskom starobinci v Žiline, ukončili Wetzler a Vrba výpoveď svojho svedectva a následne bola spísaná 32-stranová správa, ktorá odkryla pravdu o továrni na smrť za ostnatými drôtmi koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Chceli zachrániť státisíce odsúdených na deportácie predovšetkým z Maďarska.

Pred 75 rokmi sa na trase medzi koncentračným táborom Auschwitz-Birkenau a Žilinou odohral jeden z najdramatickejších príbehov novodobej histórie Slovenska. Dvaja slovenskí židia Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba (vlastným menom Walter Rosenberg) utiekli zo smutne známeho koncentračného tábora pri Osvienčime.

Nedovoľme zabudnúť na ich heroický útek a pripomínajme si príbeh
Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu.

Hlavným organizátorom podujatia bol ICEJ Slovensko (slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem). Spoluorganizátormi podujatia boli Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, Židovská náboženská obec v Bratislave a Vrba Wetzler Memorial.

Navigácia