úvodná stránka

KI komentuje

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’93’
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}

{{end_brizy_dc_post_loop}}

KI informuje

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’94’
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}

{{end_brizy_dc_post_loop}}

KI pripravuje

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’75’
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}

{{end_brizy_dc_post_loop}}

Dnes si pripomíname nedožité 80. narodeniny významného konzervatívneho filozofa, sira Rogera Scrutona. ... Zobraziť viacZobraziť menej
Zobraziť na Facebooku
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-50869a00cd3e5b8b31db2e9cb7645398' }}

Cieľom KPKI je získavanie súkromných zdrojov na financovanie našich aktivít a vytvorenie komunity ľudí, s ktorými môžeme spoločne zdieľať a efektívnejšie presadzovať a brániť princípy slobodnej a zodpovednej spoločnosti na Slovensku.

Konferencie

{{
brizy_dc_post_loop
count=’2′
taxonomy=’category’
value=’79’
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_udalost_inst-start}} {{brizy_dc_udalost_inst-miesto}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Kluby

{{
brizy_dc_post_loop
count=’2′
taxonomy=’category’
value=’80’
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_udalost_inst-start}} {{brizy_dc_udalost_inst-miesto}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Názory a analýzy

Názory a analýzy

Články

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’84’
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Prednášky

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’101′
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_title}} 

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Rozhovory

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’114′
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_title}} 

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Štúdie

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’100′
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_title}} 

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Publikácie

Publikácie

Konzervatívne listy

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’105′
order=’DESC’
orderby=’date’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Konzervatívne pohľady

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’82’
order=’DESC’
orderby=’date’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Publikácie

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’83’
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

Publikácie

Slideshare

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-59275f91a1f997625aa82430a3bd64e1' }}

Conservative Economic Quarterly Lecture Series

{{
brizy_dc_post_loop
count=’1′
taxonomy=’category’
value=’104′
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}

{{end_brizy_dc_post_loop}}

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-5a21c4ef80dcdb16943cb8a5b49a2984' }}

Akadémia klasickej ekonómie

{{
brizy_dc_post_loop
count=’1′
taxonomy=’category’
value=’104′
order=’ASC’
orderby=’ID’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}

{{end_brizy_dc_post_loop}}

Cena Dominika Tatarku

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’104′
order=’ASC’
orderby=’date’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’104′
order=’ASC’
orderby=’date’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-5a21c4ef80dcdb16943cb8a5b49a2984' }}

Akadémia klasickej ekonómie

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-59275f91a1f997625aa82430a3bd64e1' }}

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

CEQLS je cyklom štvrťročných prednášok renomovaných osobností zo zahraničia na Slovensku o ekonómii, ekonomickom myslení a o aktuálnych ekonomických problémoch. CEQLS realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v Bratislave od roku 2005.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť ekonomické poznanie občanov na Slovensku a umožniť im pravidelne si vypočuť prednášky v súčasnosti významných nositeľov ekonomického myslenia, diskutovať s týmito osobnosťami a následne diskutovať o ekonomických témach, prednesených hosťami KI, ako aj prostredníctvom ich mediálnych výstupov sa bližšie oboznámiť s myšlienkami týchto expertov.

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’104′
order=’ASC’
orderby=’date’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’104′
order=’ASC’
orderby=’date’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-2fdf9cad7a4fdd4fc5c35571ebb75b38' }}

Študentská esej

Študentská esej

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d895d02a2f2abcdf85aad04b87a14f11' }}

Cena Ernesta Valka

Cena Ernesta Valka

{{
brizy_dc_post_loop
count=’3′
taxonomy=’category’
value=’104′
order=’ASC’
orderby=’date’
}}

{{brizy_dc_post_excerpt}}


{{end_brizy_dc_post_loop}}

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-50869a00cd3e5b8b31db2e9cb7645398' }}

Cieľom KPKI je získavanie súkromných zdrojov na financovanie našich aktivít a vytvorenie komunity ľudí, s ktorými môžeme spoločne zdieľať a efektívnejšie presadzovať a brániť princípy slobodnej a zodpovednej spoločnosti na Slovensku.

O M.R. Štefánikovi

M. R. Štefánik (1880 – 1919) – generál francúzskej armády, politik a diplomat. 

O konzervativizme

Nižšie nájdete výber textov, ktoré sa pokúšajú definovať pojem konzervativizmus, alebo sa ho svojím spôsobom priamo či nepriamo dotýkajú.

O inštitúte

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. 

Navigácia