Videoseriál SLOVENSKO 1989 – 1990

Videoseriál o Novembri 1989

Režisér Martin Hanzlíček vytvoril spolu s Fedorom Gálom a Petrom Zajacom 24 videí, ktoré v podobe osobných svedectiev aktérov zmien, dobovej tlače, televíznych a rozhlasových záznamov, fotografií a ďalších médií mapujú v rámci vtedajšieho Československa prechod od totalitného na demokratický systém na Slovensku od novembra 1989 do júna 1990. Zmeny, ktorých nositeľom bola Verejnosť proti násiliu, viedli u nás k nastoleniu slobodnej spoločnosti a demokratického právneho štátu. Videá sprevádza 24 textov Petra Zajaca a 24 fotogalérií Jána Lőrincza s prispením Petry Bombíkovej-Maudgil.

Texty a videá nájdete tu.

Navigácia