Vláda tesne pred voľbami zaútočila na základné politické slobody

Mnohé mimovládne organizácie a občianske iniciatívy sú vážne znepokojené zmenou legislatívnych pravidiel, ktoré vláde umožnia prijímať zákony bez možnosti ich pripomienkovania verejnosťou. Túto zmenu vnímajú ako výrazné obmedzenie ústavného práva na účasť na správe vecí verejných a ďalších politických práv.

25. mája 2010 schválila vláda nové Legislatívne pravidlá vlády SR. Okrem iného si nimi vytvorila možnosť nepredkladať navrhované právne predpisy do pripomienkového konania, a to „z dôvodu naliehavosti“ (Rokovanie vlády SR dňa 25. 5. 2010, bod č. 14). Keďže naliehavosť nie je nikde v legislatívnych pravidlách definovaná, vláda tým v podstate vytvára neobmedzenú možnosť schvaľovať návrhy právnych predpisov bez diskusie s verejnosťou a bez verejnej kontroly.

„Takýto posun k obmedzeniu ústavného práva občanov a občianok podieľať sa na správe vecí verejných je neslýchaný. O to viac, že sa deje v krajine strednej Európy 20 rokov po páde železnej opony a po oficiálnom skončení totalitného režimu, ktorý bol postavený na neexistencii akejkoľvek slobodnej diskusie a názorovej plurality,“ uviedla právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

„Pripomienkové konanie poskytuje čas a vytvára priestor, kedy sa občianky a občania môžu s návrhmi zákonov oboznámiť, diskutovať o nich a dávať vláde spätnú väzbu ešte pred ich postúpením parlamentu. Môžu ich tak výrazne skvalitniť – čo skutočne aj často robia. Tento prínos sa teraz môže do veľkej miery stratiť. Prijímanie zákonov a iných právnych predpisov bez pripomienkového konania zároveň výrazne zhorší možnosť uplatňovať si ďalšie práva garantované ústavou, napríklad právo prijímať a rozširovať informácie o veciach verejných,“ dodáva Janka Debrecéniová. Toto obmedzenie vláda navyše schválila tesne pred voľbami, teda v období, kedy je hlavná pozornosť sústredená na iné témy. Občianske organizácie aj v tejto súvislosti vyzývajú ľudí, aby v sobotňajších voľbách išli voliť.

„Právo voliť je jednou z foriem účasti občanov a občianok na správe vecí verejných. Nevzdávajme sa tohto práva a možnosti rozhodovať sami o sebe a o tom, čo sa bude diať v našej krajine. Ak teraz premeškáme príležitosť rozhodovať o tom, čo sa deje okolo nás a s nami, ďalšia sa nám nemusí tak skoro naskytnúť. Súčasná vláda sa totiž namiesto zlepšovania komunikácie a posilňovania participácie občanov a občianok na správe vecí verejných uchyľuje k presnému opaku,“ uzatvára Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku.

V Bratislave dňa 11. júna 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť,

Nadácia Milana Šimečku,

Možnosť voľby,

Slovensko-český ženský fond,

Kultúrne združenie Rómov Slovenska,

MEMO 98,

Nadácia pre deti Slovenska,

M.E.S.A. 10,

Združenie lesníčiek,

Združenie žien Slovenska,

Občianska iniciatíva Nechceme sa prizerať,

Materské centrum Dietka,

OZ Zoulus,

SPOSA,

Poradňa pre občianske a ľudské práva,

Rómsky inštitút,

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,

CVEK,

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región,

FSC Slovensko,

Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia,

Mestský výbor SZOPK v Bratislave,

Iniciatíva Bratislava otvorene

Navigácia