Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Dušana Karolyiho

My, nižšie podpísaní týmto verejne vyhlasujeme:

Článok Dušana Karolyiho Prešovská Hlava XXIIuverejnený v týždenníku Trend č. 33/2013 obsahuje informácie o trestnom stíhaní bývalého príslušníka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Jaroslava Dujavu, ktorý bol podozrivý zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Súdy však nekonali a trestné stíhanie bolo premlčané. Za tento článok je teraz Dušan Karolyi trestne stíhaný a obvinený zo spáchania trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona.

Svojim prihlásením sa k tomuto vyhláseniu potvrdzujeme, že verejne schvaľujeme, že Dušan Karolyi vyššie uvedený článok napísal a uviedol v ňom informácie týkajúce sa Jaroslava Dujavu. Schvaľujeme nielen tento čin Dušana Karolyiho, ale verejne ho pre tento čin vychvaľujeme.

Ak orgány činné v trestnom konaní a následne súdy budú kvalifikovať konanie Dušana Karolyiho ako trestný čin, tak sme svojim verejným vyhlásením spáchali trestný čin schvaľovania trestného činu. Podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona „Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.”

My čin Dušana Karolyiho verejne schvaľujeme a verejne ho preň vychvaľujeme.

Sme síce pevne presvedčení, že v prípade konania Dušana Karolyiho nejde o trestný čin, ale aj v prípade, že súdy rozhodnú inak, trváme na svojom tvrdení v tomto vyhlásení a sme pripravení znášať všetky dôsledky.

K vyhláseniu úvodných signatárov sa môžete pripojiť aj Vy, a to prostredníctvom portálu change|net.sk.

Zuzana Petková, novinárka
Zuzana Piussi, filmárka
Zuzana Wienk, riaditeľka Aliancie Fair-play
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Peter Zajac, čestný predseda OKS
Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Martin Knut, predseda správnej rady Ligy za duševné zdravie
Mikuláš Knapp, predseda Aliancie živnostníkov a slobodných povolaní
Juraj Kušnierik, novinár,
Jozef Hašto, psychiater
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Radovan Kazda, vydavateľ
Oto Žarnay, učiteľ, nositeľ ocenenia Biela vrana
Lucia Piussi, speváčka, Živé kvety
Ivan Šiller, pedagóg, Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Osuský, poslanec NR SR
Vladimír Crmoman, učiteľ, nositeľ ocenenia Biela vrana
Matej Gašparovič, novinár
Daniel Pastirčák, kazateľ, spisovateľ
Juraj Mojžiš, teoretik umenia
Eugen Korda, novinár
Ján Mičovský, poslanec NR SR, nositeľ ocenenia Biela vrana
Blaho Uhlár, režisér, Divadlo Stoka
Zuzana Mojžišová, vysokoškolský pedagóg
Fero Pauliny, Aliancia Fair-play
Michal Hvorecký, spisovateľ
Ján Benčík, dôchodca
Ondrej Dostál, predseda OKS

Navigácia