Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza

Výtvarníci Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz sú trestne stíhaní za to, že natreli červenou farbou pomník niekdajšieho popredného predstaviteľa komunistickej strany a komunistického režimu v Československu Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej. Prokuratúra odmietla ich sťažnosť voči vzneseniu obvinenia a trestné stíhanie naďalej pokračuje.

Podľa nášho názoru by nemali byť trestne stíhaní Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz, ale iniciátori a organizátori inštalovania a odhalenia pomníka Vasiľovi Biľakovi, a to za trestné činy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd a popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov.

Čin Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza nie je podľa nášho názoru trestným činom, ale prejavom občianskej statočnosti. Svojím prihlásením sa k tomuto vyhláseniu potvrdzujeme, že verejne schvaľujeme, že Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz poliali pomník Vasiľa Biľaka červenou farbou. Schvaľujeme nielen tento ich čin, ale verejne ich pre tento čin vychvaľujeme.


Videokomentár Petra Kalmusa Budú ma súdiť za Biľaka nájdete tu.


Ak orgány činné v trestnom konaní a následne súdy budú kvalifikovať konanie Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza ako trestný čin, tak sme svojím verejným vyhlásením spáchali trestný čin schvaľovania trestného činu. Podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona „Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.”

My čin Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza verejne schvaľujeme a verejne ich preň vychvaľujeme. Sme síce pevne presvedčení, že v prípade ich konania nejde o trestný čin, ale aj v prípade, že orgány činné v trestnom konaní a súdy rozhodnú inak, trváme na svojom tvrdení v tomto vyhlásení a sme pripravení znášať všetky dôsledky.

Ondrej Dostál, Viera Dubačová, Peter Osuský, Lucia Štasselová, Juraj Petrovič, Juraj Smatana Ivan Kuhn, Radoslav Sloboda, Zuzana Piussi, Zuzana Petková, Richard Stanke, Lukáš Latinák, Lucia Piussi, Eduard Marček, Elena Pätoprstá, Peter Juščák, Andrej Bán, Dušan Sloboda, Radovan Kazda, Jozef Hašto, Ivan Siller, Michal Kaščák Gustáv Matijek, Eva Polakovičová, Peter Gonda, Ivan Štrpka, Vladimír Špánik, Michal Havran, Silvester Bizoň, Fedor Blaščák, Daniel Pastirčák, Peter Zajac, Eugen Korda, Ľubica Trubíniová, Matúš Bischof, Andrej Pavlík, Péter Hunčík, Ján Hacaj, Juraj Bakoš, Tibor Takáč, Grigorij Mesežnikov, Ivan Kamenec, Martin Mojžiš, Vladimír Reptiš, Ľubica Reptišová, Mário Homolka, Ľudovít Šmelko, Juraj Kušnierik

Pripojte sa i vy k tomuto vyhláseniu na portáli change|net.sk .

Navigácia