Vyhlásenie ku Dňu ľudských práv

Jedným zo základných cieľov zmeny v novembri 1989 bolo nastolenie demokratického právneho štátu namiesto bezprávia komunistického režimu.

V poslednom čase sme svedkami javov, ktoré právny štát na Slovensku spochybňujú. Považujeme preto za potrebné upozorniť na ne slovenskú verejnosť, médiá, politických predstaviteľov, mimovládne organizácie venujúce sa ľudským právam i príslušné orgány pôsobiace v oblasti výkonu spravodlivosti.

Po prvé, boli sme svedkami hrubého narušovania ochrany práva a slobody občana a predvídateľnosti konania štátnych orgánov pred občanom. S poľutovaním sme zaznamenali tendencie vyrábať z obetí „klamárov“ a z okradnutých „vydieračov“.

Po druhé, zaregistrovali sme prípady porušovania prezumpcie neviny. So znepokojením sme pozorovali niektorých politikov, ako v médiách protiprávnym spôsobom zasahovali do činnosti polície, a vysokých policajných funkcionárov, uvádzajúcich celé mená osôb, voči ktorým polícia konala, ako aj ich vlastnú právnu kvalifikáciu trestného činu a jeho zaradenie medzi obzvlášť závažné trestné činy, čo vnímame ako pošliapanie najzákladnejších ľudských práv.

Po tretie, došlo k narušeniu zásad trestného konania. Vyskytli sa bohužiaľ situácie, keď polícia podľa nášho názoru nedodržala riadny postup, nerozlišovala náležite medzi predvedením, obvinením a obžalovaním, utajovala obvinenia. Porušilo sa tiež právo občana na mlčanlivosť zo strany advokáta a počas prehliadok súkromných aj verejných nebytových priestorov sa porušil článok 50/2 Ústavy Slovenskej republiky a článok 8 odsek 2 Dohovoru o ľudských právach o práve na rešpektovanie súkromného života, obydlia a korešpondencie. Došlo tiež k tomu, že polícia sa pri stanovení návrhu na väzbu riadila kontradiktornými ústavnými zákonmi, ktoré pripúšťajú rozdielnu dĺžku zadržania a predbežnej väzby.

Obávame sa, že povesť polície Slovenskej republiky a jej prestíž v očiach občanov bola takýmito postupmi narušená. Ľudské konanie je omylné a ak sa včas neurobia opravné kroky, môže sa z ojedinelých prípadov vyvinúť veľmi problematická prax. Z minulosti poznáme takých situácií až príliš veľa, aby sme dnes mohli mlčať. Vzhľadom na závažnosť opísaných javov i tendencií k porušovaniu základných ľudských práv pokladáme za občiansku povinnosť obrátiť sa v Deň ľudských práv na širšiu verejnosť, aby voči týmto javom neostala ľahostajná. Nabádame médiá, verejných predstaviteľov, akademickú obec, mimovládne organizácie i cirkvi k otvorenej spoločenskej diskusii o týchto problematických skutočnostiach a ich spoločensko-politických súvislostiach.

Vyzývame politikov, orgány činné v trestnom konaní a všetky príslušné inštitúcie, aby zamedzili akémukoľvek právnemu násiliu, prísne ho trestali a vyvodzovali osobnú zodpovednosť zo zistených prešľapov, a to bez ohľadu na postavenie príslušných funkcionárov. Považovali by sme za ironickú facku dejín, ak by sa Slovensko čo i len v jednotlivých prípadoch malo dostať na cestu bezprávia, čo by pochopiteľne malo negatívny dopad nielen na občanov Slovenskej republiky, ale aj na postavenie nášho štátu v demokratickom svete. Vyzývame občanov, ktorí majú podobné obavy a pochybnosti, aby sa pripojili k tejto výzve otvorene diskutovať o problematických krokoch, odsúdiť narušenia právneho štátu a zabrániť ich opakovaniu.

Peter Zajac, Martin Bútora, Ladislav Snopko, Fedor Gál, Ondrej Dostál, Michal Kaščák, Lev Bukovský, Milan Lasica, Štefan Hríb, Šarlota Pufflerová, László Szigeti, Rudolf Chmel, Egon Gál, Juraj Petrovič, Ján Štrasser, Martin Šútovec (Shooty), Inge Hrubaničová, Blaho Uhlár, Laco Oravec, René Bílik, Peter Tatár, Denisa Falbová, Róbert Meštánek, Dušan Sloboda, Marcel Zajac, Zuzana Humajová, Peter Gonda, Tatiana Brederová, Alexander Kókai, Boris Strečanský, Vladimír Pirošík, Milan Galus, Martin Mojžiš, Ján Piroščák, Ľuboš Hládek, Mária Bajusová, Róbert Královič, Radovan Kazda, Rudolf Zajac, Eleonóra Zajacová, Robert Žitňanský, Juraj Kušnierik, Katarína Šimončičová, Eva Guldanová, Fero Guldan, Jana Juráňová, Juraj Kukla, Ľuboš Kubín, Lucia Piussi, Monika Trajterová, Martin Mlýnek, Juliana Szolnokiová, Ľuba Lesná, Peter Hodál, Filip Vagač, Zdenka Buntová, Eva Cséfalvay, Dušan Jaura, Ján Spurný, Peter Skladaný, Grigorij Mesežnikov, Gabriel Levický, Peter Juščák, Helena Woleková, Renáta Virgalová, Alta Vášová, Zora Bútorová, Zuzana Bartošová, Mária Dostálová, Jana Kacianová, Daša Malíková, Peter Smolík, František Šebej, Rudolf Sikora, Ivan Marton, Peter Hajdin, Miroslav Luther, Soňa Szomolányi, Martin Pener, Katarína Zavacká, Štefan Markuš, Eva Kováčová, Jozef Vozár, Michal Bogár, Mária Bogárová, Sándor Neszméri, Jozef Lupták, Michal Greško, Ivan Chorvát, Ľuboš Tvrdoň, Gabriela Rakúsová, Stanislav Rakús, Oľga Gyárfášová, Jana Cviková, Roman Humaj, Marian Puobiš, Ján Hacaj, Ilona Németh, Ernest Huska, Rastislav Šenkirik, Kálmán Petõcz, Zuzana Mihalková

K výzve sa môžete pripojiť na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.

Navigácia