Výstava fotografií M. R. Štefánika “Obrazopis sveta”

Dňa 21. júla 2005 si pripomenieme 125. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika.

M. R. Štefánik patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských novodobých dejín a pre KI je cťou niesť jeho meno. Nebol len politikom, generálom francúzskej armády, ministrom vojny prvej ČSR, letcom a astronómom. Štefánik bol aj umelcom – fotografom a zberateľom. Unikátna výstava fotografií, urobených v rôznych kútoch sveta, ktorých autorom je M. R. Štefánik, je nainštalovaná v Hudobnej sieni Bratislavského hradu a na nádvorí Bratislavského hradu. Caproni Ca33Návštevníci výstavy Obrazopis sveta (Objektívom Milana Rastislava Štefánika) budú mať taktiež v priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu možnosť po prvý raz vidieť repliku lietadla Caproni Ca33, v ktorom generál Štefánik v roku 1919 havaroval.

Výstava fotografií M. R. Štefánika bude prístupná pre verejnosť do konca septembra 2005.

Viac informácií o výstave nájdete na stránkach Slovenského národného múzea.

Obrazovú správu z vernisáže, ktorú pripravila STV, si môžete pozrieť tu.

Navigácia