Využitie skúsenosti Slovenska v budúcej transformácii na Kube

<strong>OZ Človek v ohrození</strong> organizovalo dňa 17. októbra 2007 v Bratislave podujatie, na ktorom boli predstavené výsledky dvojročnej spolupráce slovenských mimovládnych organizácií s kubánskymi nezávislými odborníkmi.  Súčasťou podujatia bolo i predstavenie publikácie s názvom <strong>Aká je budúcnosť vzdelávania na Kube?</strong>, ktorá obsahuje výstupy zo spolupráce medzi kubánskymi nezávislými učiteľmi a slovenskými odborníkmi na vzdelávanie. Spoluautorkou publikácie je i Zuzana Humajová, analytička KI pre oblasť vzdelávania.  Zuzana Humajová vystúpila na podujatí i v rámci panelovej diskusie, kde sa rozoberali i možnosti využitia skúseností Slovenska z procesu transformácie.  <strong>Panelová diskusia:  </p>
<p>Využitie skúsenosti Slovenska v budúcej transformácii na Kube</strong>  Moderátorka:  </p>
<p>	Eliška Sláviková, programová manažérka, O. z. Človek v ohrození  Hostia:  </p>
<p>	Ivan Mikloš, poslanec NR SR, bývalý minister financií  </p>
<p>Prenos skúseností z transformácie    	Dušan Krištofík, riaditeľ 5. TO, MZV SR </p>
<p>Spolupráca vládnych a mimovládnych aktérov pri prenose skúseností Slovenska   	<strong><a href=

OZ Človek v ohrození organizovalo dňa 17. októbra 2007 v Bratislave podujatie, na ktorom boli predstavené výsledky dvojročnej spolupráce slovenských mimovládnych organizácií s kubánskymi nezávislými odborníkmi.

Súčasťou podujatia bolo i predstavenie publikácie s názvom Aká je budúcnosť vzdelávania na Kube?, ktorá obsahuje výstupy zo spolupráce medzi kubánskymi nezávislými učiteľmi a slovenskými odborníkmi na vzdelávanie. Spoluautorkou publikácie je i Zuzana Humajová, analytička KI pre oblasť vzdelávania.

Zuzana Humajová vystúpila na podujatí i v rámci panelovej diskusie, kde sa rozoberali i možnosti využitia skúseností Slovenska z procesu transformácie.

Panelová diskusia:
Využitie skúsenosti Slovenska v budúcej transformácii na Kube

Moderátorka:
Eliška Sláviková, programová manažérka, O. z. Človek v ohrození

Hostia:
Ivan Mikloš, poslanec NR SR, bývalý minister financií
Prenos skúseností z transformácie

Dušan Krištofík, riaditeľ 5. TO, MZV SR
Spolupráca vládnych a mimovládnych aktérov pri prenose skúseností Slovenska

Zuzana Humajová, analytička pre oblasť vzdelávania, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Vzdelávanie a jeho rola v budúcej kubánskej transformácii (pozri štúdiu Zuzany Humajovej tu a publikáciu Aká je budúcnosť vzdelávania na Kube? na stiahnutie tu (formát .PDF))

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka
Ekonomika ako kľúč k otváraniu Kuby?

Lucia Najšlová, analytička, SFPA
Možnosti využitia skúsenosti Slovenska v budúcej transformácii na Kube – paralely a rozdiely

Viac informácií o podujatí a publikácii nájdete na stránke Človek v ohrození tu.

Mediálne výstupy:

18. október 2007

aktuality.sk: Lukáš Krivošík: Cuba Libre

Navigácia