20. výročie Sviečkovej manifestácie

Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Zhromaždenie bolo predzvesťou nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989, ktorá viedla k pádu štyridsaťročnej totality a nástupu demokracie.

Pri príležitosti 20. výročia Sviečkovej manifestácie sa bude v Bratislave konať viacero akcií. Program osláv a súvisiacich podujatí, ktoré sa budú konať v dňoch 25.-27. marca 2008, nájdete vo formáte PDF tu.

Viac informácií o Sviečkovej manifestácii nájdete súhrnne na www.svieckovamanifestacia.sk.

Navigácia