Akadémia klasickej ekonómie 2024

KI v spolupráci s partnermi otvárajú v roku 2024 už sedemnásty samostatný ročník cyklu seminárov Akadémie klasickej ekonómie.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

Viac informácii o AKE vrátane prihlášky je k dispozícii na webovom portáli AKE.

Navigácia