Akadémia klasickej ekonómie 2022

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi otvárajú v roku 2022 už pätnásty samostatný ročník cyklu seminárov Akadémie klasickej ekonómie.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

Viac informácii o AKE vrátane prihlášky je k dispozícii na webovom portáli AKE na adrese ake.institute.sk.

Navigácia