Alejandro A. Chafuen: S čím si ekonóm neporadí

Ak začnete bojovať proti korupcii reguláciami, skončíte s ešte väčšou korupciou, tvrdí americký ekonóm Alejandro A. Chafuen, ktorý navštívil Slovensko na pozvanie KI.

Tvrdí, že neexistujú jednoduché odpovede na zložité otázky. Ekonómia je podľa neho dôležitá, ale nie jediná podstatná. S niektorými vecami ako integrita, dôveryhodnosť a dôvera ľudí, potrebnými na vytvorenie dobrých inštitúcií, si ekonóm neporadí. Hoci je „Rakúšan“, má rád dáta. „Kvantitatívne uvoľňovanie“ pokladá za šialenstvo a súhlasí s definíciou kapitalizmu ako vlastníctva výrobných zdrojov v rukách štátu.

Vašou hlavnou témou je vzťah ekonomickej slobody a korupcie. Ako ste sa k nej dopracovali?

Uprostred 90. rokov v mojej rodnej Argentíne prebehlo niekoľko zásadných zmien – rozsiahla privatizácia, zníženie daní, ciel, menová reforma. Ale vlády nikdy nezapracovali na vymáhateľnosti práva a rovnosti pred súdom. Z dokumentov, ktoré prenikli do USA a Európy, mi vychádzalo, že ľudia budú z korumpovania moci obviňovať voľný trh.

To bol prvotný impulz?

Navyše v polovici 90. rokov založili v Nemecku Transparency International a v tom čase sa mi náhodou dostalo do rúk jedno z hodnotení ekonomickej slobody a prvý index transparentnosti. Napadlo mi spojiť ich a nájsť medzi nimi koreláciu. Kolega sociológ mi pomohol nájsť čísla a nakoniec nám vyšla vôbec prvá štúdia na svete porovnávajúca ekonomickú slobodu a korupciu na základe empirických dát. Korelácia vyšla v inverznej podobe: čím viac slobody, tým menej korupcie.

Platí to všeobecne?

V štatistike sa vždy objavia krajiny, ktoré modelu nevyhovujú, v tomto prípade to bola Argentína, ale aj časti východnej a strednej Európy. To inak platí doteraz – vysoká úroveň slobody, ale aj vnímanej korupcie.

Môžete uviesť príklady?

Aktuálne čísla ukazujú, že vo východnej Európe majú najmenšiu korupciu najslobodnejšie krajiny, Lotyšsko a Estónsko. A naopak, Ukrajina a Bulharsko sú v oboch ukazovateľoch na opačných koncoch hodnotenia. Čo je nepríjemné, Slovensko je na tom celkovo dobre, ale v oblasti objektívnosti súdnictva má najhoršie hodnotenie – horšie ako Ukrajina. To sú dáta z roku 2010. Takže moje štúdie vlastne stále pokračujú. Jednu vec si pri nich uvedomíte – ak začnete bojovať proti korupcii reguláciami, skončíte s ešte väčšou korupciou.

Celý rozhovor bol publikovaný v týždenníku TREND dňa 27. septembra 2012. Viac nájdete na stránkach týždenníka TREND tu.

Alejandro A. Chafuen prišiel na Slovensko na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Prednášal v rámci programu CEQLS, ktorý je realizovaný najmä vďaka podpore hlavného partnera, ktorým je Nadácia Tatra banky.

Viac o prednáškach Alejandra A. Chafuena nájdete tu a tu.

Navigácia