Augustové vyhlásenie 1944 – 1968 – 2014

Našu modernú pamäť tvoria tri historické skúsenosti – SNP 1944, August 1968 a November 1989. Slovenské národné povstanie bolo nielen bojom proti fašizmu, ale aj za slobodu, na ktorom sa zúčastnili všetky zložky slovenského národa a príslušníci tridsiatich troch národov. Sovietskych vojakov a partizánov, ktorí priniesli v tomto boji veľké obete, vítal vtedy slovenský národ ako osloboditeľov a vzdal im patričný hold.

Osloboditelia sa však po druhej svetovej vojne zmenili na utlačovateľov a v auguste 1968 na okupantov. Skutočnú slobodu sme tak dosiahli až v novembri 1989. Táto trojnásobná historická skúsenosť umocňuje aj náš jasný a jednoznačný postoj v zápase Ukrajiny za slobodu, štátnu suverenitu a európsku príslušnosť. Ako členovia EÚ sme súčasťou slobodného sveta. Ako členovia NATO požívame maximálnu možnú mieru bezpečnosti. Ukrajina chce len to isté – byť súčasťou slobodného a bezpečného európskeho sveta. To je aj dôvodom našej solidarity s Ukrajinou a lojality voči všetkým krokom EU a NATO, vrátane sankcií voči Rusku. Vieme, že to znamená z našej strany aj obete, ale sú to obete v mene solidarity s tými, ktorí chcú len tú mieru slobody, ktorú sme dosiahli aj my. Táto solidarita vychádza z princípu všetci za jedného a jeden za všetkých. Preto odmietame všetky akty, ohrozujúce slobodu Ukrajiny a spochybňujúce našu lojalitu voči našim partnerom v EU a NATO.

Martin Mojžiš, Peter Zajac, Juraj Petrovič, Monika Kompaniková, Tomáš Janovic, Radovan Eugel, Egon Gál, Jozef Hašto, Ján Štrasser, Zuzana Wienk, Fedor Gál, Michal Kaščák, Lucia Piussi, László Szigeti, Pavel Nechala, Miroslav Kollár, Ján Hacaj, Marcel Zajac, Peter Gonda, Vladimír Špánik, Ondrej Dostál

Pridajte sa k vyhláseniu i Vy, a to prostredníctvom portálu change|net.sk.

Navigácia