Tatarkovský reťazec slovenskej kultúry

Aj literárne ceny majú svoje dejiny. História Ceny Dominika Tatarku sa začala písať niekedy koncom roka 1994, keď sa Martin Bútora, Martin M. Šimečka a Peter Zajac rozhodli presadiť svoju myšlienku o cene, ktorá by v dobe hodnotového chaosu až vákua s rozbujneným registrom rozličných podenkových vyznamenaní a pôct bola výrazom stálych, trvácich hodnôt.