Café Európa: Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

KI dáva do pozornosti novembrové kolo Café Európa 2012 na tému: „Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!“ V Banskej Bystrici dňa 22. novembra 2012 aj s analytikom KI Ivanom Kuhnom v debate s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom.

Téma: Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

Popis témy: Každoročne sa počas októbra vyhlasujú laureáti Nobelovej ceny, najprestížnejšieho ocenenia udeľovaného za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Nobelova cena mieru sa udeľuje osobe alebo organizácii, ktorá vykonala najviac pre bratstvo medzi národmi, zrušenie alebo zmenšenie existujúcich armád či usporadúvanie a propagáciu mierových kongresov. Je to nepochybne najkontroverznejšia z rodiny Nobelových cien a okolo jej udeľovania sa často rozpútavajú zúrivé debaty. Okrem sporov o zásluhy nominovaných a ocenených osobností, ktoré sú bežné pri všetkých ostatných cenách, sa tu vyskytlo niekoľko prípadov, kedy ocenenie niektorých konkrétnych osôb alebo organizácií vyvolalo morálne pobúrenie v širšej verejnosti. Do tejto kategórie laureátov patrili Henry Kissinger, či Jásir Arafat. V roku 2012 získala ocenenie Európska únia. Je cena naozaj v tých správnych rukách?

Termín a miesto diskusie, diskutéri: Banská Bystrica: 22. november 2012 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9, analytik KI Ivan Kuhn a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek

Ďalšie informácie o podujatiach Café Európa nájdete tu.

Navigácia