Prútené kreslá, Démon súhlasu a Panna zázračnica - diela Dominika Tatarku, ktorého meno nesie i literárna cena udeľovaná každoročne KI - ktoré vyšli v reedícii vydanej kníhkupectvom Artforum. Koncom februára 2013 k nim pribudli i Navrávačky."/>

Dominik Tatarka v Artfore

Prútené kreslá, Démon súhlasu a Panna zázračnica – diela Dominika Tatarku, ktorého meno nesie i literárna cena udeľovaná každoročne KI – ktoré vyšli v reedícii vydanej kníhkupectvom Artforum. Koncom februára 2013 k nim pribudli i Navrávačky.

Artforum pripravilo tento týždeň zaujímavý program spojený s Dominikom Tatarkom Tatarkom v súvislosti so stým výročím jeho narodenia. V kaviarni Artforum môžete vidieť unikátne fotky Dominika Tatarku, nasmímané počas jeho života, na pohrebe či počas pražského spomienkového stretnutia jeho priateľov. 14. marec 2013 o 19:00 hod. (štvrtok): 100 sviečok pre Dominika Tatarku V deň nedožitých stých narodenín si môžete v Artfore na Kozej ulici v Bratislave Dominika Tatarku pripomenúť spolu s Evou Štolbovou a Martinom M. Šimečkom, ktorí stáli pri zrode knihy Navrávačky. Premietať sa bude zostrih rozhovorov s ľuďmimi, ktorí ho poznali, a uvedená bude aj kniha Písačky pre milovanú Lutéciu, ktorú vydalo LIC. Zapálených bude i sto narodeninových sviečok.

Prútené kreslá Rozprávač Bartolomej Slzička z krajiny nikoho, teda z Československa rokov 1938 a 1939, ocitá sa na štúdiách v Paríži, spoznáva slečnu Danielu, cudzincov i krajanov, diplomatov, mesto… Viac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete na webstránke Artfora tu.

Démon súhlasu Démon súhlasu (spolu s „rozprávkou“ O vládcovi Figurovi) bol dôležitým textom v čase svojho vzniku a knižného vydania a je – ako to už pri ozajstným prózach býva – dôležitý aj dnes. Lebo aj teraz je svet plný figúrok, ktoré ostošesť, zaštítené ochranou stáda a bez schopnosti predvídať a mať zásady, súhlasia s hocičím. Figúrka je nebezpečný človek, pretože si myslí, že za nič nemôže, že tamhore vyššie sú činitelia, ktorí za neho myslia, rečnia, plánujú, za neho rozhodujú, za neho nesú zodpovednosť… No a tade – vedie cesta priamo do pekla. Viac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete na webstránke Artfora tu.

Panna zázračnica Kultová kniha, napísaná sugestívnym jazykom, o hľadaní identity skupiny mladých ľudí uprostred druhej svetovej vojny. Bratislavské romantické zákutia a príbeh, v ktorom sa všetko sústredí okolo tajomnej Anabelly, dievčiny, múzy a Panny Zázračnice. Viac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete na webstránke Artfora tu.

Navrávačky Jedinečná spoveď Dominika Tatarku, jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej literatúry, kultúry a histórie, nahraná na sklonku jeho života vychádza pri príležitosti stého výročia narodenia. Záznam Tatarkovho rozprávania – pôvodne „navraveného“ na magnetofónový pás – plynie voľne a ľahko. Matka, detstvo, mladosť, študentské časy… Povstanie, povojnová éra, Tatarka-spisovateľ, Tatarka-redaktor, Tatarka-učiteľ, spoločnosť, spoločenstvo… Podmanivé a šťavnaté príbehy majstra rozprávača obdareného neopakovateľnou schopnosťou realitu precítiť a vzápätí ju obliecť do slov. Tatarkove postoje a svojrázne názory na lásku, ženy, zbožnosť či komunizmus ho predstavujú ako originálneho slovenského intelektuála, ktorého je radosť čítať i radosť s ním vnútorne polemizovať a nesúhlasiť. Viac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete na webstránke Artfora tu.


Meno Dominika Tatarku nesie i cena, ktorú udeľuje Porota Ceny Dominika Tatarku a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Cena Dominika Tatarku je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Navigácia