End The Drug War: Konferencia Bratislava

Dávame do pozornosti konferenciu o drogovej politike na Slovensku a potrebe jej zmeny, ktorú organizujú Slovak Students for Liberty v sobotu 11. novembra 2023 v Bratislave.

Viac informácií o programe, rečníkoch a možnosť zaregistrovať účasť nájdete tu.

Navigácia