HESO – Efektívny štátny rozpočet /školstvo 2007/

Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) si v štátnom rozpočte na rok 2007 určilo množstvo cieľov, ktorých prínos/úžitok pre spoločnosť nie je merateľný. Väčšina cieľov MŠ SR pre oblasť školstva kladie dôraz na kvantitu, meria počet absolventov štúdia, počet uskutočnených školení, počet poskytnutých kurzov a podobne, pričom zanedbáva aspekt kvality, na ktorý by sa malo sústrediť v prvom rade. Vyplynulo to z Hodnotenia plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť školstva, ktoré uskutočnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť školstva, ktoré pripravilo INEKO v spolupráci s expertmi, medzi ktorými bola citovaná i analytička KI Zuzana Humajová, nájdete tu.

Navigácia