HESO: hodnotenie za I. štvrťrok 2008

V rámci projektu Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení (HESO), ktorý realizuje Inštitút INEKO, sa vyjadrujú analytici a ekonómovia (medzi nimi i ekonóm KI Peter Gonda) a ďalší odborníci (právnici, sociológovia, politológovia, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia stavovských organizácií, akademickej obce a tretieho sektora) k opatreniam vlády.

Komentáre ekonóma KI Petra Gondu k vybraným opateniam: Deklarácia spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v SR (vláda, predstavitelia zamestnávateľov, odborov a samosprávy sa zaviazali pôsobiť proti neopodstatnenému zvyšovaniu cien po prijatí eura)

Peter Gonda: Deklarácia spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v SR je zbytočné míňanie papiera a času, keďže ide o formalitu, navyše používajúcu napríklad ekonomicky nezdôvodniteľný a chybný pojem „neopodstatnené zvyšovanie cien“.

Pri výstupe sporiteľa z II. piliera dôchodkového zabezpečenia už nemusí byť jeho podpis úradne (notárom) overený (novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení)

Peter Gonda: Opatrenie zapadá do celkovej snahy ministerstva práce a vlády motivovať ľudí, aby vystupovali z druhého súkromného piliera a vstupovali do prvého verejného piliera.

Bratislavské letisko M. R. Štefánika zostane výlučne v štátnych rukách (investičný rozvoj financovaný z vlastných prostriedkov letiska a z verejných zdrojov; odmietnutie možnosti vytvorenia spoločného podniku so strategickým investorom či privatizácie letiska)

Peter Gonda: Rozhodnutie vlády o ponechaní bratislavského letiska M.R. Štefánika v rukách štátu a financovaní jeho kapitálových výdavkov z verejných financií je závažným negatívnym rozhodnutím tak z pohľadu princípov ekonómie, záťaže na daňovníkov, ako aj jeho nižšej kvality poskytovaných služieb pre jeho užívateľov.

Upevnenie monopolu Slovenskej pošty pri prijímaní alebo dodávaní zásielok do 50 g a korešpondencie určenej do vlastných rúk (alternatívni doručovatelia už nebudú môcť prevádzkovať v tomto segmente trhu tzv. hybridnú poštu; novela zákona o poštových službách)

Peter Gonda: Posilnenie administratívneho monopolu Slovenskej pošty (SP) pri prijímaní alebo dodávaní zásielok do 50 g a korešpondencie určenej do vlastných rúk posilní mäkké prostredie SP, tým aj nízku kvalitu jej služieb pri zvyšovaných cenách.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie I. štvrťrok 2008, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete tu.

Navigácia