Hodnotová orientácia zahraničnej politiky SR

s podporou Open Society Institute organizoval dňa 17. júna 2008 v Bratislave konferenciu na tému

Hodnotová orientácia zahraničnej politiky SR

Program:

1. panel: Politika vybraných demokratických európskych krajín v oblasti podpory demokracie a dodržiavania ľudských práv, občianskych slobôd a princípov právneho štátu v tretích krajinách

prezentácie:

Svetozár Gavora, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Štúdia Svetozára Gavoru o zahraničnej politike Španielska je vo formáte PDF k dispozícii tu a štúdia o zahraničnej politike Nórska je vo formáte PDF k dispozícii tu

Ondrej Schütz, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Štúdia Ondreja Schütza o zahraničnej politike Slovinska je vo formáte PDF k dispozícii tu

moderoval:

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

2. panel: Politika Slovenskej republiky v oblasti podpory demokracie a dodržiavania ľudských práv, občianskych slobôd a princípov právneho štátu v tretích krajinách

panelisti:

Eduard Kukan, zahraničný výbor NR SR

František Šebej, redaktor týždenníka .týždeň

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Štúdia Ivana Kuhna o zahraničnej politike Slovenska je vo formáte PDF k dispozícii tu

Svetozár Gavora, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Ondrej Schütz, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

moderoval:

Jozef Majchrák, týždenník .týždeň

3. panel: Oficiálna rozvojová pomoc a pomoc pri budovaní demokracie a podpore ochrany ľudských práv (Diplomacia a mimovládne organizácie – možnosti a limity spolupráce pri podpore demokracie v tretích krajinách)

panelisti:

Jeff Lovitt, PASOS

Výstupy projektu Evaluation of the Democracy Assistance Policies and Priorities of the Visegrad Countries nájdete na webstránke PASOS tu

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky

Nora Beňáková, Človek v ohrození

Zuzana Fialová, poradkyňa pre oblasť ľudských práv, bezpečnosti a rozvojovej pomoci

moderoval:

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Záver konferencie Vypočujte si príspevky, ktoré odzneli na konferencii:

Mediálne výstupy:

17. jún 2008

Sme.sk/TASR: Kukan: Fico viackrát negoval hodnotovú zahraničnú politiku

Konferencia je organizovaná ako súčasť projektu „Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú zahraničnú politiku,“ ktorý finančne podporil Open Society Institute (OSI).

Navigácia