Hromadná pripomienka k násilnému prepoisťovaniu

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Súčasťou navrhovanej novely sú aj také zmeny zákona, ktorými sa zlikviduje alebo obmedzí slobodný výber zdravotnej poisťovne pre široké skupiny občanov, za ktorých platí zdravotné poistenie štát.

Návrh nie je podoprený žiadnymi reálnymi dôvodmi. Návrh urobí zo štátnych zamestnancov, detí, študentov, dôchodcov, invalidov a ďalších ľudí občanov druhej kategórie, ktorí budú mať obmedzené právo slobodne sa rozhodnúť, poistením v ktorej zdravotnej poisťovni môžu najlepšie realizovať ochranu svojho zdravia. Preto žiadame, aby boli z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení vypustené všetky ustanovenia, ktoré obmedzujú slobodný výber zdravotnej poisťovne.

V súčasnosti rozhodujú o výbere zdravotnej poisťovne detí ich rodičia. Podľa návrhu im má byť toto právo obmedzené, čo predstavuje neprijateľný zásah do ich rodičovských práv a do autonómie rodiny. Diskriminačne pôsobí návrh aj voči dôchodcom, invalidom a ďalším skupinám. Štát totiž neplatí poistenie za vybrané skupiny ľudí zo zdrojov, ktoré sám vytvoril, ale z daní, ktoré získal od pracujúcich občanov, čiže aj od rodičov neplnoletých detí alebo od detí a vnukov súčasných dôchodcov.

Návrh je v rozpore so záväzkom vlády vytvárať rovnocenné prostredie pre všetky zdravotné poisťovne, ktorý bol deklarovaný v jej programovom vyhlásení.

Hromadnú pripomienku podpísalo vyše 2000 občanov.Ďakujeme všetkým podpísaným občanom za podporu.

Ak ministerstvo pripomienke nevyhovie, musí sa uskutočniť rozporové konanie, kedže hromadnú pripomienku podpísalo viac ako 500 občanov.

Iniciátormi hromadnej pripomienky sú:

Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)
Health Policy Institute (HPI)
INESS


Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete na stiahnutie tu.


Mediálne výstupy:

28. február 2007

Stanovisko OKS, KI, HPI a INESS: Organizátori trvajú na hromadnej pripomienke

SITA: Pripomienku proti povinnému poisteniu podalo 2000 ľudí

TA3: Občania protestujú proti povinnému poisteniu

TV Markíza: Protiústavný návrh?

STV: Kritika prepoistenia

TASR: Pod hromadnou pripomienkou k návrhu zákona o zdravotnom poistení nie je podľa Valentoviča dosť podpisov

1. marec 2007

Stanovisko OKS, KI, HPI a INESS: Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť

blog.sme.sk: Juraj Petrovič: Považuje minister Valentovič občanov za idiotov?

2. marec 2007

Stanovisko OKS, KI, HPI a INESS: Sťažnosť na ministra adresovaná premiérovi

TASR: Iniciátori hromadnej pripomienky: MZ SR zavádza

5. marec 2007

.týždeň: Tomáš Szalay: Cesta do podateľne

22. marec 2007

SITA: HPI: Valentovič dostal 7 podporných listov, nie “desiatky”

Navigácia