Rádio_FM: Prednášky pre mladých o dezinformáciách, kritickom myslení a mýtoch o socializme

Dezinformácie, kritické myslenie a mýty o socializme sú témy pripravovanej série prednášok pre stredné školy.

O tom, prečo sú tieto témy pre mladých dôležité, sa s Petrom Gondom, riaditeľom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika rozprávala Zuzana Líšková.

Navigácia