Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo uvádza v zverejnenom dokumente, že predkladaný návrh zákona bol prerokovaný v poradnom zbore odborníkov z teórie i praxe, advokácie a občianskych združení. Zverejnený materiál vecne a konkrétne reaguje na väčšinu problémov spojených s aplikáciou súčasnej právnej úpravy vyvlastnenia. Predsa len však vo finálnom návrhu ostali nedokonalosti a priestor na pripomienky, ktorých cieľom je predísť budúcim aplikačným nejasnostiam navrhovaného zákona a zvýšiť právnu istotu občanov Slovenskej republiky a iných vlastníkov pozemkov a stavieb na území Slovenskej republiky.

Preto sa na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť i Vy, pričom jej znenie nájdete na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Richard Drutarovský, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 1

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava

Renáta Minová, o.z. Hestia, Dobšinského 30, 811 05 Bratislava

Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava

Juraj Smatana, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica


Mediálne výstupy:

25. apríl 2007

SME: Vyvlastnenie po novom

Navigácia