O ústavnom delíriu

Snaha o prijatie prudko protiústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku ako ústavného je otváraním Pandorinej skrinky do sveta, v ktorom možno potom očakávať demontáž slobôd a demokracie ďalšími zákonmi, ktoré sa už ani nebudú tváriť, že bojujú s nejakým nešvárom.