Výzva na vetovanie zákona o vyvlastňovaní

Vážený pán prezident,

obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste nepodpísali zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22. septembra 2015. V roku 2014 sme v rámci medzirezortného pripomienkového konania iniciovali hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu tohto zákona, ktorú podporilo vyše 900 občanov. Časť našich pripomienok bola síce do návrhu zákona zapracovaná, zákon však bol parlamentom schválený v znení, ku ktorému máme naďalej zásadné výhrady a upozorňujeme na to, že zákon vážnym spôsobom zasahuje do vlastníckych práv, a to aj nad rámec vymedzený ústavou.

Vyzývame Vás preto, aby ste schválený zákon vrátili parlamentu na opätovné prerokovanie a odporučili mu, aby zákon schválil s pripomienkami, ktorých obsahom bude najmä:

    • vymenovanie všetkých účelov vyvlastňovania priamo v zákone o vyvlastňovaní, nielen prostredníctvom všeobecného odkazu na iné zákony,
    • možnosť vyvlastňovania iba vo verejnom záujme, nie aj za účelom realizácie súkromných investícií,
    • zachovanie práva na náhradný byt alebo rodinný dom pre všetkých vlastníkov vyvlastňovaných bytov a rodinných domov,
    • posilnenie ochrany a procesných práv vyvlastňovaných vlastníkov nehnuteľností a ďalších osôb, ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté.

Pridajte sa k tejto výzve na portáli change|net.sk.

Richard Drutarovský, občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)
Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)
Richard Ďurana, Inštitút ekonomických a sociálnych analýz INESS
Juraj Smatana, ZMENA ZDOLA
Renáta Minová, Hestia,o.z.
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Juraj Petrovič, OKS
Ivan Kuhn, OKS
Dušan Sloboda, KI,
Radovan Kazda, KI

Hromadná pripomienka verejnosti z roku 2014
Schválený zákon o vyvlastňovaní v NR SR

Navigácia