Význam súkromného vlastníctva v slobodnej spoločnosti

Na konferencii Pozemkové úpravy – nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka, ktorú organizovala dňa 22. novembra 2012 v Senci Komora pozemkových úprav SR, vystúpil s príspevkom aj riaditeľ KI Peter Gonda.

Navigácia