Protest proti zjednodušeniu vyvlastňovania

Vyjadrujeme ostrý nesúhlas so schválením novely zákona o vyvlastňovaní, ktorú navrhli poslanci SMER-SD a ktorá zjednoduší podmienky pre vyvlastňovanie.

Vlastnícke právo je jedným zo základných práv a pilierov modernej západnej civilizácie. Ústava pripúšťa vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. Vyvlastňovanie v prospech investícií súkromných podnikateľských subjektov je nielenže zásahom do vlastníckych práv, ale tiež nie je vo verejnom záujme. NR SR dňa 25. mája 2013 hlasmi poslancov za SMER-SD schválila novelu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorou sa zároveň novelizoval stavebný zákon. Touto novelou sa zjednoduší vyvlastňovanie a umožní sa ešte väčšie nerešpektovanie vlastníckych práv v Slovenskej republike.

Vyzývame preto:

1. prezidenta SR, aby túto novelu vetoval a navrhol parlamentu, aby ju pri opätovnom prerokovaní neschválil,

2. poslancov opozície, aby požiadali ústavný súd o preskúmanie súladu nielen uvedenej novely, ale celého zákona s Ústavou SR,

3. Národnú radu SR, aby zrušila zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.

Znenie protestu a možnosť podporiť ho nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Richard Drutarovský, Iniciatíva za spravodlivé vyvlastňovanie

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Ivan Kuhn, Občianska konzervatívna strana

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Súvisiace aktivity:

6. február 2007

Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic

23. apríl 2007

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

20. august 2007

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. september 2007

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácií

26. september 2007

Výzva vláde, aby stiahla zo svojho rokovania návrh zákona o vyvlastňovaní pri výstavbe diaľnic

9. december 2007

Výzva poslancom: Nehlasujte za návrh zákona o vyvlastňovaní!

2. jún 2008

Podporte hromadnú pripomienku proti ďalšej vlne vyvlastňovania

Navigácia