Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Schválenie novely by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv súčasných vlastníkov pozemkov. Ústava SR umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Čl. 20 ods. 4). Schválením novely zákona by sa stavebné úrady zbavili povinnosti stanovovať primeranú náhradu za vyvlastňovaný pozemok.

Ak vlastník pozemku nebude súhlasiť s cenou ponúkanou stavebníkom diaľnice, bude musieť náhradu vymáhať súdnou cestou, znášať všetky trovy s tým spojené a dočká sa náhrady za svoj vyvlastnený majetok až po rozhodnutí súdu, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Zároveň sa má zaviesť, že odvolanie prvostupňovému rozhodnutiu stavebného úradu nebude mať v prípade vyvlastňovania odkladný účinok, čím sa ešte viac obmedzia práva vlastníkov. Návrh zákona vytvára priestor pre posilnenie svojvôle štátnych úradov voči občanom a obmedzenie základných a ústavou garantovaných práv občanov.

Preto sa na ministerstvo dopravy obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorou žiadame zamietnuť návrh ako celok, a ktorú možno podporiť do 8. februára 2007 na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Miroslav Mihálik, manažér,

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana

Viera Satinská, lekárka

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Richard Drutarovský, Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“

Pavel Nechala, Transparency International Slovensko

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Navigácia