Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Novelou sa má predĺžiť lehota na vybavenie petície z 30 na 60 pracovných dní.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme:
1. nepredlžovať lehotu na vybavenie petície,
2. umožniť podpisovanie elektronických petícií bez overovania podpisov a bez zaručeného elektronického podpisu,
3. zaviesť povinnosť dotknutých orgánov uskutočniť rozporové konanie so zástupcami signatárov petície, ak sa pod petíciu podpísalo aspoň 500 osôb alebo aspoň 5 % obyvateľov obce a dotknutý orgán obsahu petície nevyhovel,
4. uskutočniť odbornú verejnú diskusiu k predloženému návrhu novely zákona o petičnom práve a zohľadniť jej výsledky v návrhu.

Zapracovanie týchto pripomienok do pripravovanej novely zlepší podmienky pre uplatňovanie petičného práva, zjednoduší jeho výkon a vytvorí priestor pre širšiu participáciu občanov na správe vecí verejných.

Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia, je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju možno najneskôr v pondelok 28. októbra 2013.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Štefan Szilva, živnostník
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Mára Guregová, Fórum pre verejné otázky
František Neupauer, Fórum kresťanských inštitúcií
Norbert Brázda, changenet.sk
Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Navigácia