Hromadná pripomienka za práva verejnosti v pripomienkovom konaní

Úrad vlády SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Návrh bol predložený na základe novo schváleného zákona o tvorbe právnych predpisov.

Oproti doterajšiemu zneniu Legislatívnych pravidiel vlády sa navrhuje, aby pripomienkové konanie k návrhom zákonov mohlo byť za určitých okolností nielen skrátené, ale aj úplne vynechané. Vychádzajúc z doterajších skúseností to považujeme za nebezpečné a gumové ustanovenie, pri ktorom existuje vysoké riziko, že bude ministerstvami a ďalšími predkladateľmi návrhov zákonov zneužívané na obchádzanie pripomienkového konania, a to nielen na zákonom a legislatívnymi pravidlami vymedzené mimoriadne dôvody. Tento návrh podľa nášho názoru ohrozuje reálne uplatňovanie práva verejnosti vyjadrovať sa k pripravovaným návrhom zákonov, preto ho odmietame.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

  • nezavádzanie možnosti úplného vynechania pripomienkového konania,
  • sprísnenie podmienok pre skracovanie pripomienkového konania,
  • zverejňovanie predbežných informácií ku všetkým návrhom zákonov, nielen k tým, ktoré sú predkladané mimo Plánu legislatívnych úloh,
  • zakotvenie práva verejnosti iniciovať vypracovanie legislatívneho zámeru k vládou plánovanému návrhu zákona,
  • zapojenie verejnosti už do procesu tvorby návrhov zákonov, nie až v rámci pripomienkového konania.

Návrh Legislatívnych pravidiel vlády SR je zverejnený tu.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr vo štvrtok 4. februára 2016 na portáli change|net.sk tu.

Zoznam 81 iniciátorov hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Štefan Szilva, živnostník

Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu (CPF)

Imrich Vozár, právnik, VIA IURIS

Eva Kováčechova, advokatka, VIA IURIS

Martin Šechný, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT)

Slavomíra Salajová, právnička, Mediálny inštitút

Norbert Brázda, občiansky portál changenet.sk,

Milan Šagát, VIA IURIS

Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky

Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA,

Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Richard Ďurana, INESS

Radovan Ďurana, INESS

Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Zuzana Zimenová, o.z. Nové školstvo

Tomáš Szalay, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute (HPI)

Michal Drotován, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača

Lucia Vidanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Malacky

Ivan Kuhn, podpredseda OKS

Juraj Bakoš, poslanec mestského zastupiteľstva, Trenčín, OKS

Martina Barancová Paulíková, ekologička, Zvolen

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky

Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Ján Benčík, dôchodca a bloger

Pavel Nechala, advokát spolupracujúci s Transparency international Slovensko

Milena Veresová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Šaľa, hlavný kontrolór obce Šoporňa

Michal Novota, občiansky aktivista

Nataša Holinová, redaktorka

Martin Alušic, advokát a miestny aktivista, Ružomberok

Jakub Nedoba, poslanec mestského zastupiteľstva, Senica, predseda Mladých liberálov

Jozef Mečiar, o.z. Lepšia Šaľa.

Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Gábor Grendel, NOVA, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava

Veronika Remišová, protikorupčná aktivista

Michaela Farkašová, novinárka, Nové Zámky

Miroslav Beblavý, poslanec NR SR, Sieť

Tomáš Krištofóry, Mendelova Univerzita v Brne

Martin Mlýnek, podpredseda OKS

Martin Kamenský, majiteľ Kafe Scherz

Danka Valková, učiteľka

Ľuboš Lorenz, výtvarník, Košice

Martin Reguli, Nadácia F. A. Hayeka

Silvester Bizoň, kancelár OKS

Martin Hojsík, občiansky aktivista

Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu, NOVA

Kamil Bodnár, protikorupčný aktivista

Matej Vagač, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto

Juraj Petrovič, podpredseda OKS

Veronika Basta, volebná pozorovateľka

Peter Lehotský, PR konzultant a miestny aktivista, Liptovský Mikuláš

Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu

Eva Polakovičová, predavačka

Igor Polakovič, CPF

Martin Dubéci, aktivista, analytik

Alena Kuišová, riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky

Hajtman Gábor, študent

Ľubo Bechný, OZ Proti korupcii, Žilina

Marian Nič, konzultant

Matúš Bischof, poslanec MZ Rožňava, OKS

Martin Kríž, učiteľ

Viera Satinská, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto

Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

Martin Poliačik, poslanec NR SR, SaS

Ondrej Prostrednik, teológ a vysokoškolský pedagóg

Jozef Hašto,  psychiater a psychoterapeut

Diana Lengyel, Körkép.sk

Daniel Pastirčák, kazateľ, spisovateľ

Michal Farkaš, študent VŠ

Robert Puk, Česko-slovenské Mosty

Ozo Guttler, hudobník

Zuzana Piussi, filmárka

Lucia Nicholsonová, poslankyňa NR SR, SaS

Radovan Potočár, študent

Lenka Surotchak, Nadacia Pontis

Radko Štulrajter, informatik

Soňa Párnická, občianska aktivistka

Viera Dubáčová, aktivistka, nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica

Navigácia