INEKO: Najlepšie programy pre verejné financie majú SaS, SDKÚ-DS a Most-Híd

O udržateľnosť verejných financií sa najlepšie dokážu postarať strany SaS, SDKÚ-DS a Most-Híd. Naproti tomu najhoršie sa dá očakávať od strán SNS, Smer-SD a HZDS-ĽS. Vyplýva to z hodnotenia volebných programov 8 strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Programy hodnotilo v prieskume INEKO deväť ekonómov prevažne z bánk a z mimovládneho sektora, medzi nimi i ekonóm KI Peter Gonda.

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika:

“Súčasná vláda zanecháva po sebe rozvrátené verejné financie, najmä veľké rozpočtové sekery v podobe vysokých deficitov verejných financií a osobitných (napr. PPP) projektov, ktorými preniesla do budúcnosti výrazné otvorené zadlženie a skryté finančné záťaže. Problém vysokých deficitov verejných financií podopierala značne rastúcimi verejnými výdavkami (spojených s klientelizmom a plytvaním). Riziká skrytých dlhov znásobuje napríklad nezreformovaný prvý pilier dôchodkového systému. Väčšina politických strán nerieši podstatu problémov verejných financií. Menej politických strán prezentuje niektoré ekonomicky nevyhnutné a prínosné zámery (napríklad “vyrovnaný rozpočet do r. 2014”, či “zastavenie zadlžovania, znižovanie podielu dlhu na HDP”), ale z ďalších nimi navrhovaných opatrení nevyplýva jednoznačná podpora týchto zámerov. Pre zvrátenie nepriaznivého trendu vo verejných financiách bude nutné realizovať vzájomne prepojené opatrenia na garantovanie vyrovnaného alebo prebytkového hospodárenia s verejnými financiami (napr. od posledného roku volebného obdobia budúcej vlády), zastavenie rastu verejného dlhu a vytvorenie podmienok na jeho znižovanie, a to spolu so zjednodušením daňového a odvodového systému, znížením odvodového zaťaženia a nezvyšovaním daňového zaťaženia. Predpokladá to na rozdiel od volebných programov prezentovať návrhy opatrení na razantné redukovanie verejných výdavkov, ich reformovanie (vrátane sociálneho a dotačného systému) a zásadné redukovanie aktív štátu (vrátane použitia výnosov z ich predaja výlučne na financovanie verejného dlhu a nákladov dôchodkovej reformy).”

Viac informácií o hodnotení volebných programov nájdete na webstránke INEKO tu.

Navigácia