Katolícka cirkev po Jánovi Pavlovi II.

Vo štvrtok 14. apríla 2005 sa uskutočnil konzervatívny klub na tému

Katolícka cirkev po Jánovi Pavlovi II.

Našimi hosťami boli

Jozef Haľko, teológ a cirkevný historik

František Mikloško, poslanec NR SR za KDH.

Hovorilo sa aj o týchto otázkach:

● Čo znamenal Ján Pavol II. pre katolícku cirkev, pre kresťanstvo a pre svet?

● Aká éra končí odchodom Jána Pavla II.?

● Čo sa zmení alebo môže zmeniť jeho odchodom?

● Kto sú jeho možní nástupcovia? V čom sa navzájom líšia? V čom sa podobajú?

● V čom možno predpokladať, že nástupca Jána Pavla II. mu bude podobný a bude pokračovať v jeho štýle? V čom naopak možno predpokladať, že sa udejú zmeny?

● O akých témach sa bude v katolíckej cirkvi hovoriť v najbližšom období? V ktorých otázkach možno očakávať spory, diskusie a polemiky? Ktoré spory sa zostria? Ktoré ultmia, či ustanú?

● Čaká katolícku cirkev stret konzervatívneho a liberálneho prúdu? Ak áno, aký a v ktorých otázkach?

● Zmení sa niečo vo vzťahu k iným kresťanským konfesiám? A vo vzťahu k iným náboženstvám?

● Aká bude katolícka cirkev v najbližšej budúcnosti?

Navigácia