Konferencia: Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval konferenciu s názvom

Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR

(verejná správa – podnikateľské prostredie – samosprávy), ktorá sa uskutočnila dňa 6. novembra 2007 v Ružomberku.

OBSAH


HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE

 • problémy a riešenia pre samosprávy: recyklácia odpadov a spracovanie komunálneho odpadu
 • možnosti rozvoja podnikateľského prostredia v odpadovom hospodárstve: producenti a spracovatelia obalov a odpadov
 • legislatívno-právne a ekonomické aspekty rozvoja odpadového hospodárstva

PARTNERI Zlatý partner:

Strieborní partneri:

Bronzoví partneri:

PROGRAM A PREZENTÁCIE 09:00 – 10:00 hod
REGISTRÁCIA
10:00 – 10:15 hod
OTVORENIE

10:15 – 11:30 hod
BLOK 1 – ÚLOHA VLÁDY A AKTUÁLNE PROBLÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SR
 • Implementácia európskej odpadovej legislatívy v podmienkach SR, budúci vývoj legislatívneho prostredia v SR

  (vzhľadom na neprítomnosť pozvaného hosťa prezentácia neodznela)

  VLADIMÍR RADÚCH

  riaditeľ odboru odpadového hospodárstva MŽP SR

 • Poplatkové nástroje v oblasti nakladania s odpadmi – ekonomická a environmentálna udržateľnosť?

  (prezentácia na stiahnutie tu (0,1 MB, formát .PPT))

  JAN SLAVÍK

  VŠE Praha (IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku)

 • Odpady a úlohy vlády pre zefektívnenie odpadového hospodárstva

  (prezentácia na stiahnutie tu (3 MB, formát .PPT))

 • RADOVAN KAZDA
  Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
11:30 – 11:45 hod
PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE 11:45 – 13:00 hod
BLOK 2 – ODPADY A SAMOSPRÁVA
(Možnosti riešenia odpadov pre mestá a obce)
 • Odpadové hospodárstvo – problémy a výzvy pre mestá a obce v SR

  (prezentácia nie je k dispozícii)

 • VIERA KRAKOVSKÁ
  podpredsedníčka ZMOS
 • Možnosti produkcie energie na báze odpadov miest a obcí

  (prezentácia na stiahnutie tu (8 MB, formát .PPT))

 • IGOR ILIAŠ
  Energetické centrum Bratislava
 • Problémy rozvoja podnikania v odpadovom hospodárstve na Slovensku

  (prezentácia na stiahnutie tu (0,5 MB, formát .PPT))

 • PETER PLEKANEC
  Marius Pedersen, a.s.
13:00 – 14:00 hod
OBED 14:00 – 15:30 hod
BLOK 3 – PRODUCENTI ODPADOV A LIMITY RECYKLÁCIE
 • Mondi BP SCP a.s. a producenti priemyselného odpadu – problémy, východiská, riešenia

  (prezentácia na stiahnutie tu (21 MB, formát .PPT))

 • OĽGA ŠOTOLOVÁ
  MONDI BP SCP Ružomberok, a.s.
 • Fungování podpory třídění odpadů v ČR a zkušenosti s nástroji podpory recyklace obalů v EU

  (prezentácia na stiahnutie tu (5,5 MB, formát .PPT))

  ZBYNĚK KOZEL
  Eko-Kom a.s. / Packaging Recovery
  Organization Europe (PRO-E)
 • Recyklácia odpadov z obalov – možnosti pre producentov a spracovateľov odpadov

  (prezentácia na stiahnutie tu (2,5 MB, formát .PPT))

 • HANA NOVÁKOVÁ
  ENVI – PAK, a.s.
 • Možnosti zlepšenia systému zberu elektroodpadu pre obce

  (prezentácia na stiahnutie tu (2,5 MB, formát .PPT))

 • MARTIN CIRAN
  ENVIDOM – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
15:30 – 15:45 hod
PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE 15:45 – 17:00 hod
BLOK 4 – PANELOVÁ DISKUSIA
 • Aktuálne výzvy odpadového hospodárstva v SR
  Moderátor: Doc. Ing. ŠTEFAN SKLENÁR CSc., ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
17:00 – 20:00 hod
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PODUJATIA A RECEPCIA


MEDIÁLNE VÝSTUPY:
2. november 2007
Konzervatívne listy: Radovan Kazda: Otázniky nad recykláciou odpadov
6. november 2007
TASR/Sme.sk: Cenu komunálneho odpadu na Slovensku je problematické zreálniť
6. november 2007
Slovenský rozhlas: Odpadové hospodárstvo (formát .mp3)
12. november 2007
Mestská televízia Ružomberok: Konferencia KI o odpadovom hospodárstve

Navigácia