Konzervatívny pohľad na členstvo SR v bezpečnostných a obranných zoskupeniach

Dňa 19. mája 2001 sa v Bratislave uskutočnil seminár Konzervatívny pohľad na členstvo SR v bezpečnostných a obranných zoskupeniach.

Seminár bol zameraný na hľadanie konzervatívneho prístupu k otázkam zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Slovenskej republiky. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika sa tejto téme ďalej venuje v rámci činnosti svojej analytickej skupiny Národná bezpečnosť, ktorej garantom je Vladimír Palko, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a podpredseda KDH.

Na seminári s prednáškami vystúpili:

Vladimír Palko, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a podpredseda KDH, na tému NATO a EÚ – jednota či spor?

František Šebej,predseda Výboru NR SR pre európsku integráciu, na tému Členstvo SR v NATO – civilizačná výzva

Ján Čarnogurský, minister spravodlivosti SR, na tému Národnoštátny záujem Slovenskej republiky a globálna bezpečnosť

Jozef Pivarči, štátny tajomník Ministerstva obrany SR, na tému Konzervatívny pohľad na obrannú politiku a etika vojaka-profesionála

Ján Figeľ, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR, na tému Vyhliadky na skoré členstvo Slovenskej republiky v NATO

Navigácia